Lähetys -ja avustustyö

Lähetystyö on evankeliumin välittämistä kaikkialle maailmaan, kaikille ihmisille. Lähetystyö pitää sisällään myös palvelutehtävän: ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen, oikeudenmukaisuuden puolustamisen ja aineellisen hyvän jakamisen. Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste -ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Diakonia on kristilliseen lähimmäisrakkauteen perustuvaa palvelu- ja auttamistyötä. Diakonian työntekijöiden työhön kuuluu sielunhoitoa, taloudellisen avun jakamista ja kriisiavun antamista. He työskentelevät eri ihmisten kanssa auttaen ja tukien: vanhukset, omaishoitajat, surevat ja lohdutusta kaipaavat, työttömät, päihdeongelmaiset ja perheet.

Lahjoituksia lähetysjärjestöille voi tehdä käyttäen Iitin seurakunnan viitenumeroa.

Suomen Lähetysseura (SLS)

FI38 8000 1400 1611 30 (viite: 4074676002002556) seurakunnan lähetystyölle palvelusopimusten kohteille

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY)

FI13 8000 1500 7791 95 (viite: 10054183033200109518) Pauli Vanhasen työlle

Suomen Pipliaseura (SPS)

FI58 8000 1800 0557 83 (viestikentään teksti: Suomen suku, Kiina, lukutaitoa naisille, Namibia ym.)

Lähetysyhdistys Kylväjä

FI57 4405 0010 0212 96 (viite: 40152 93901 04)

Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)

FI78 5062 0320 1903 60 (viite: 888 83001 02932)

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)

FI14 5043 1920 0034 52 (viite: 60 30603 08043 62933)

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri
maija.kauppinen(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala