Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista sekä virkojen perustamisesta.

Kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu seuraavat henkilöt:

KIRKKOVALTUUSTO 2019 - 2022

Ikonen Veikko , puheenjohtaja p. 040 0258 624

Lehtinen Esa, varapuheenjohtaja p. 040 7080 109

Aalto Lilli  

Jaakola Pasi                

Kausalainen Marja                   

Leino Eira                            

Lonka Hannu                            

Matilainen Päivi                       

Metsäpelto Eila 

Mikkola Timo                 

Niinipuu Maria                     

Nuutinen Harri                     

Pasila Olli                                 

Pasonen Jarno          

Pethman Raili                           

Saarelma Markku               

Similä Pauli                        

Viitala Leena                          

Väinölä Hannu

Kirkkovaltuuston jäsenet
Kirkkovaltuusto 2019 - 2022

Kirkkolain 9 luku Kirkkovaltuusto

1 § Päätösvalta ja sen siirtäminen

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää

1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;

2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai

3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.