Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista sekä virkojen perustamisesta.

Kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu seuraavat henkilöt:

KIRKKOVALTUUSTO 2023 - 2026

Ikonen Veikko , puheenjohtaja p. 040 0258 624

Saarelma Markku, varapuheenjohtaja p. 045 871 8018

Aalto Lilli 

valtuutetun suostumus puuttuu nimen julkaisuun.

Huppunen Henna 

valtuutettu ei halua niemeään kotisivulle             

Lehtinen Esa                                 

Metsäpelto Eila 

Mäntynen Timo

Niemi Kimmo                 

Niinipuu Maria                     

Nikula Juha     

Nordman Jari

Ojala Veikko              

Pasila Olli                                                                      

Salminen Mika P.

Tähti Anu                      

Viitala Leena                          

Väinölä Hannu

Kirkkovaltuuston jäsenet 2023

Kirkkolain 9 luku Kirkkovaltuusto

1 § Päätösvalta ja sen siirtäminen

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää

1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;

2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai

3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.