Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista sekä virkojen perustamisesta.

Kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu seuraavat henkilöt:

KIRKKOVALTUUSTO 2023 - 2026

Ikonen Veikko , puheenjohtaja p. 040 0258 624

Saarelma Markku, varapuheenjohtaja p. 045 871 8018

Aalto Lilli 

valtuutetun suostumus puuttuu nimen julkaisuun.

Huppunen Henna 

valtuutettu ei halua niemeään kotisivulle             

Lehtinen Esa                                 

Metsäpelto Eila 

Mäntynen Timo

Niemi Kimmo                 

Niinipuu Maria                     

Nikula Juha     

Nordman Jari

Ojala Veikko              

Pasila Olli                                                                      

Salminen Mika P.

Tähti Anu                      

Viitala Leena                          

Väinölä Hannu

Kirkkovaltuuston jäsenet 2023

Kirkkolain 3 luku Kirkkovaltuusto

5 §
Kirkkovaltuuston tehtävä ja toimikausi

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin säädetä tai määrätä. Kirkkovaltuuston toimikausi on neljä kalenterivuotta.

6 §
Kirkkovaltuuston päätösvallan siirtäminen

Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaa kirkkoneuvostolle tai sen jaostolle, johtokunnalle, viranhaltijalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle. Päätösvaltaa ei saa siirtää, jos:

1) kirkkovaltuuston on päätettävä asia tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden nojalla annettujen määräysten tai muun lain mukaan;

2) päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.

Kirkkovaltuusto ei voi siirtää kirkkoneuvostolle kuuluvaa päätösvaltaa jaostolle, johtokunnalle, viranhaltijalle tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle, jos:

1) kirkkoneuvoston on päätettävä asia tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden nojalla annettujen määräysten tai muun lain mukaan;

2) asia koskee esityksen tekemistä kirkkovaltuustolle;

3) asia koskee kirkkovaltuuston tekemän päätöksen täytäntöönpanoa;

4) asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena asian merkityksen vuoksi.

7 §
Hallinto- ja johtosääntö

Kirkkovaltuusto määrää päätösvallan siirrosta hallinto- tai johtosäännössä.

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan hallintosäännön. Hallintosääntö sisältää tarpeelliset määräykset:

1) seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä;

2) päätösvallan siirtämisestä toimielimelle ja johtaville viranhaltijoille;

3) toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä;

4) toimielinten kokousmenettelyistä.