Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä julkiset päätökset sivustolla 21 päivän ajan.

Päätösluettelot numeroittain julkaistaan tällä sivustolla.

Viranhaltijapäätöksiin sisältyy paljon päätöksiä, joissa käsitellään henkilötietoja (salassapidettävä), joten ne päätökset näkyvät vain päätösluettelossa, jossa on merkintä ei julkinen. Näistä päätöksistä on lähetetty päätös asianosaiselle, jolla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus. 

Kappalaisen tekemät päätökset ovat kaikki salassapidettäviä, koska niissä käsitellään diakonia-avustus asioita. Näitä päätöksiä ei julkaista.

Viranhaltijapäätös: Kirkkoherra

1/2023    Kummin lisääminen
2/2023    Päätös yhden kummin riittävyydestä
3/2023    Isoskoululeirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavat ja leiriavustajat
4/2023    Seurakuntapastorin sijaisen palkkaaminen
5/2023    Rippikoulujen isoset, leiriavustajat ja turvallisuusvastaavat
6/2023    Varhaisnuorten leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat ja leiriavustaja
 

Viranhaltijapäätös: Talouspäällikkö

Päätösluettelo 2023

 

 1. Kesätyöntekijöiden valinta hautausmaalle, ei julkinen
 2. Tilapäisen työntekijän valinta keittiötoimeen, ei julkinen
 3. Kesätyöntekijöiden valinta hautausmaalle, ei julkinen
 4. Kesätyöntekijöiden valinta hautausmaalle, ei julkinen
 5. Kesätyöntekijöiden valinta hautausmaalle, ei julkinen
 6. Kesätyöntekijän valinta keittiötoimeen,ei julkinen
 7. Tilapäisen työntekijän valinta keittiötoimeen,ei julkinen
 8. Naapurin suostumus,ei julkinen
 9. Kesätyöntekijän valinta hautausmaalle, ei julkinen
 10. Lupa polttopuiden keruuseen, ei julkinen
 11. Luottotappioehdotelman hyväksyminen, ei julkinen
 12. Naapurin suostumus, ei julkinen
 13. Puukaupan toimeksiantosopimus, tehty ennen 1.7.2023
 14. Kesätyöntekijän valinta keittiötoimeen, ei julkinen
 15. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisuuden hoitaminen, ei julkinen
 16. Siivooja-apuemännän valinta,ei julkinen

Päätökset 1.7.2023 lukien julkiset:

17. Naapurin suostumus, ei julkinen

18. Hautausmaan kesätyöntekijän työsuhteen jatkaminen

19.  Salassapidettävä, Julkisuulaki 24 § kohta 29, ei julkinen

20. Lupa polttopuun keräämiseen

21. Sijoituksen purkaminen, ei julkinen

22. Sähkön toimittajan kilpailutus

23. Kesätyöntekijöiden valinta hautausmaalle, ei julkinen