Talouspäällikön päätös nro 7/2024       nähtävänä ajalla 14.5. - 5.6.2024

Päätösnumero:                   7/2024

Päiväys:                              13.5.2024                                    

Asia:                                   Puukaupan toimeksiantosopimus

Esitys:                                 Vuoden 2024 talousarvioon on merkitty saatavan puun myynti tuloja 65.000 €. Tarjousten mukaisella pystykaupalla saadaan talousarviota toteutettua.  

                                            Tarjoukset pyydettiin sähköisen puukauppapaikan kuutio.fi kautta Pystykauppa harvennus tilalla Pappila 1:68

Tarjouksia saapui yhdeksän kappaletta.

VersoWood Oy                                          71 304,20 €

Stora Enso Oyj                                          69 317,50 €

Laania Oy                                                  64 207,20 €

KouMet Oy                                               63 242,00 €

Metsä Group                                              62 742,20 €

UPM-Kymmene Oyj                                  60 820,30 €

Mhy                                                          60 157,40 €

Mika Ruokola Ky                                      51 642,11 €

Metsäpalvelu SavottaSudet Oy                   46 315,80 €

Toinen tarjous koski ensiharvennusta tilalla 1:68

Tarjouksia saapui kahdeksan kappaletta

VersoWood Oy                                          8 082,00 €

KouMet Oy                                                7 067,60 €

Metsä Group                                             6 179,20 €

UPM-Kymmene Oyj                                  6 139,00 €

Mika Ruokola Ky                                      6 060,35 €

Laania Oy                                                  5 926,35 €

Mhy                                                          5 910,00 €

Metsäpalvelu SavottaSudet Oy                   3 686,50 €

                                                                

Päätös:                               Hyväksytään ensiharvennuksen ja harvennuksen osalta tilalla Pappila 1:68 VersoWood Oy:n tarjoukset.  

                                         Puukaupan toimeksiantosopimus ja valtakirja annetaan Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso/Joni Hinkkurille.  Hakkuut pyritään toteuttamaan vuoden 2024 aikana.

                                            Iiris Mäenpää

Peruste:                              Hallintosääntö 24.10.2024 8 § kohta i        

Liite:                                   Ostotarjous

                                            Tarjousyhteenveto 2 kpl

Oikaisuvaatimus                Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen hallintolain mukaista oikaisua. Hakuohje on saatavissa talouspäälliköltä.

Tiedoksi                              Huppunen Henna, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

                                            Pelkonen Mikko, kirkkoherra