Talouspäällikön päätös nro 22/2023 nähtävänä 15.9. - 7.10.2023

Päiväys:                              14.9.2023

Asia:                                   Sähkön toimittajan kilpailutus

Esitys:                                 Seurakunta on käyttänyt sähkön kilpailutuksessa Veini Energia Oy:tä konsulttina. Veini Energia on kilpailuttanut sähkön toimittajat.

                                            Tarjouksia saatiin seuraavilta toimittajilta:

                                            Helen Oy                               2,681 €/MWh

                                            Parikkalan Valo Oy                4,78   €/MWh

                                            Vaasan Sähkö Oy                   8,00   €/MWh

                                            KSS Energia Oy                   12,60   €/MWh

                                            Vertailuhinta on kaikissa SPOT kk-ka.      

Päätös:                               Hyväksytään sähköntoimittajaksi seurakunnalle edullisimman tarjouksen tehnyt Helen Oy ajalle 1.1.2024 – 31.12.2027.

                                            Iiris Mäenpää       

Peruste:                              Hankintasääntö 21.2.2022

Liite                                    Tarjouksen vertailumateriaali.

Oikaisuvaatimus                Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen hallintolain mukaista oikaisua. Hakuohje on saatavissa talouspäälliköltä.