Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

KIRKKONEUVOSTO 2021-2022

Pelkonen Mikko, puheenjohtaja p. 050 3871640

Nuutinen Harri, varapuheenjohtaja p. 050 0485 252
Aalto Lilli
Matilainen Päivi
Niinipuu Maria
Pasila Olli
Metsäpelto Eila
Mikkola Timo
Saarelma Markku

 

 

 

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti

1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;

2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;

3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;

4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta;

5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet;

6) valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat; sekä

7) valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.

 

Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1) hankinnasta, jos kirkkovaltuusto ei ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;

4) irtaimen omaisuuden lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 10.000 euroa:

5) metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä;

6) kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta;

7) vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut;

8) myydä seurakunnan irtainta omaisuutta, jos omaisuuden arvo ei ylitä 40.000 euroa;

9) hyväksyä seurakunnassa maksettavat toimituspalkkiot;

10) vahvistaa henkilökunnan lomakauden lomajärjestelyt ja merkitsee ne tiedoksi papiston osalta.

 

Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 ja 12 §:stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virka perustaessaan pidättänyt täyttämistä itselleen.

(KL 10:1 vrt. 9:1)