Kuoleman kohdatessa

Kuolema pysäyttää ja yllättää, vaikka sitä olisi osannut odottaakin. Suru ilmenee joskus odottamattomasti tai tuntuu jäävän kauemmaksi. Kuolemantapauksen jälkeen hautajaisjärjestelyissä ohjaa kirkkoherranvirasto (p. 040 848 4323, avoinna ma, ti, to 9-12 ja ke 10-12). Sieltä saa vastauksen moniin kysymyksiin. Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautajaisten aika ja paikka, varataan tilaisuuteen pappi ja kanttori sekä sovitaan mahdollisen muistotilaisuuden paikasta. Hautapaikkaa koskevissa asioissa auttaa seurakuntamestari (p. 050 387 1646).

Kun pappi on saanut tiedon tulevasta hautaan siunaamisesta, hän ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii tapaamisesta. Siunausneuvottelussa pappi tutustuu omaisiin ja pohtii heidän kanssaan kuolemantapauksen herättämiä kysymyksiä, kyselee vainajan elämänvaiheista, ja sopii siunaustoimitukseen liittyvistä asioista.

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kun itsemurhan tehneen läheinen on kohdannut asiaan liittyvät, usein ristiriitaiset tunteet, löytyy itse suruprosessille enemmän tilaa.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Onko perhettänne kohdannut suru, vakava sairaus tai kuolema? Otamme osaa. Seurakunnan työntekijät ovat kuulolla kun haluat jonkun keskustelukumppaniksi tai vain vierellesi tämän kaiken keskelle. 

Suru, kriisi