Kuoleman kohdatessa

Kuolema pysäyttää ja yllättää, vaikka sitä olisi osannut odottaakin. Suru ilmenee joskus odottamattomasti tai tuntuu jäävän kauemmaksi. Kuolemantapauksen jälkeen hautajaisjärjestelyissä ohjaa kirkkoherranvirasto (p. 040 848 4323, avoinna ma, ti, to 9-12 ja ke 10-12). Sieltä saa vastauksen moniin kysymyksiin. Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautajaisten aika ja paikka, varataan tilaisuuteen pappi ja kanttori sekä sovitaan mahdollisen muistotilaisuuden paikasta. Hautapaikkaa koskevissa asioissa auttaa seurakuntamestari (p. 050 387 1646).

Kun pappi on saanut tiedon tulevasta hautaan siunaamisesta, hän ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii tapaamisesta. Siunausneuvottelussa pappi tutustuu omaisiin ja pohtii heidän kanssaan kuolemantapauksen herättämiä kysymyksiä, kyselee vainajan elämänvaiheista, ja sopii siunaustoimitukseen liittyvistä asioista.

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi