Lukkari - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmä

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus, Kirkon viestintä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
(09) 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki

puh. 050-3469041
lari.lohikoski(at)evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Rekisterin nimi

Lukkari - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Lukkari on seurakunnille ja muille kirkon organisaatioyksiköille suunniteltu verkkosivusto, jossa kaikille on samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan seurakunnan omaa ilmettä. Myös koko kirkon verkkopalvelu evl.fi on toteutettu Lukkari-julkaisujärjestelmällä, ja tämä tietosuojaseloste koskee myös sitä.

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin; virkatodistuksen tilaaminen, kirkkoon liittyminen, esirukouspyynnöt, palautteen kerääminen, uutiskirjeen tilaaminen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata virkatodistus, liittyä kirkkoon, esittää erirukouspyyntö, antaa palautetta tai tilata uutiskirje.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Kirkkohallitus vastaa sivuston yleisestä ja yhteisestä sisällöstä. Jokainen seurakunta vastaa omista tapahtumatiedoistaan, esittelysivuistaan, yhteystiedoistaan jne.

Sivustolla käsitellään seuraavia tietoja: virkatodistuksen tilaaminen toiminto, kirkkoon liittyminen, tapahtumiin ilmoittautuminen, palaute jne.

Seurakunta laatii itse omaan käyttöönsä lomakepohjia kuten esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia varten: esirukouspyyntö, palautteen pyytäminen, seurakunnan toimintaan ilmoittautuminen. Tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.

Henkilön antamia tietoja käsittelee se seurakunta, jonka toiminnasta, tai jolle kuuluvasta asiasta on kyse.

Tietolähteet

Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.

Tietojen luovutukset

Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen kyseiseen seurakuntaan, jonka toiminnasta tai muusta asiasta on kyse.

Sivuston kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Sivuston teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Lukkari-julkaisujärjestelmän lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta puolen vuoden kuluttua tietojen tallentamisesta. Virkatodistustilauslomakkeen tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi