Auraus ja hiekoitus talvikausina 2022–2024

Iitin seurakunta pyytää tarjouksia aurauksista ja hiekoituksista syksystä 2022 – syksyyn 2024 seuraavilla kiinteistöillä:

Kausala: seurakuntakeskus

Iitin kirkonkylä: kirkko, kappeli, seurakuntatalo, hautausmaat, vedenottamo ja Heinlahden leirikeskus.

Vuolenkoski: kappeli ja hautausmaa

Ohessa auraus ja hiekoitusohje.

Tarjouksista tulee ilmetä aurauskaluston merkki, malli, varustus ja tuntiveloitushinta sekä erillishinta hiekoituksesta/murskeesta. Tarjoukseen tulee sisältyä verovelkatodistus ja todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää puh. 050-3871644.

Tarjoukset jätettävä viimeistään 19.8.2022 klo 13.00 mennessä osoitteeseen Iitin seurakunta, Eerolantie 1, 47400 Kausala. Kuoreen merkintä ”auraustarjous” tai sähköpostiin: iiris.maenpaa@evl.fi.

Liitteenä Auraus ja hiekoitusohje