Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi meneviä sekä omassa päätösvallassaan olevia asioita. Valmisteltavana olevaan asiaa toivotaan saatavan myös yksittäisten seurakuntalaisten mielipiteitä. Tällä sivulla esitellään joitain suurempia ja kiinnostusta herättäviä asioita. Tarkan asialistan käsiteltävistä asioista näet kohdasta asialuettelot kokouksittain noin viikko ennen kokouspäivämäärää.

Halutessasi jättää mielipiteesi käsiteltävään asiaan, voit tehdä sen sivuston palauteosion kautta (myös nimettömästi) tai kokouksien sihteerin sähköpostiin: iiris.maenpaa (at)evl.fi. Työtämme helpottaisi, jos käyttäisit otsikossa mainintana asian nimeä, niin palaute ohjautuisi suoraan oikealle henkilölle. 

Käsittelemme saapuneen palautteen ja otamme kaikkien näkökohdat huomioon valmistelun edetessä.

Kiitos mielenkiinnosta yhteisiä asioitamme kohtaan. 

Heinlahden hiekkarannan muuttaminen yleiseksi uimarannaksi

Kirkkoneuvosto on valtuutettu Nuutisen aloitteen mukaisesti esittänyt, että Iitin kunta ja seurakunta ryhtyisivät yhteistyöhön virallisen uimarannan perustamiseksi Heinlahden hiekkarannalle. Paikalla käy kesäisin uimareita, mikä aiheuttaa myös haasteita. ”Ensiavuksi” seurakunta on perustanut paikalle levikkeen parkkipaikaksi. Ongelmia aiheuttaa hiekkarannan sotkeutuminen ja ajoittainen levottomuus, jos viereisessä leirikeskuksessa pidetään samanaikaisesti leiriä.

Kirkkoneuvosto esittää, että Iitin kunta ottaisi vastatakseen virallisen uimarannan perustamisen ja sen ylläpitämisen, sillä tämänkaltainen toiminta ei kuulu seurakunnan tehtäviin. Tällöin toiminta voitaisiin ehkä saada toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, ja paikalle tulisi järjestää tarvittavat puitteet, kuten jätehuolto.

Kirkkoneuvoston mukaan seurakunta voisi luovuttaa hiekkarannan kyseistä, kuntalaisia ja seurakuntalaisia hyödyttävää käyttöä varten, jos kunta vastaa uimarannan käytännön toiminnasta. Uskoisimme uimarannan hyödyttävän myös kuntaa, sillä jokivesi on puhtaampaa kuin monella muulla uimarannalla.

Iitin kunnan ja seurakunnan välinen neuvottelu on pidetty keväällä 2022, jolloin kunta otti hoitaakseen tarvittavien selvitysten tekemisen alueen muuttamiseksi yleiseksi uimarannaksi.  Selvityksiä odotellaan ja niiden valmistuttua tehdään päätöksiä jatkotoimista. 

 

Sirottelualue Iitin kirkonkylän Uudelle hautausmaalle

Iitin kirkonkylän uudelle hautausmaalle on suunnitteilla sirottelualueen perustaminen. Suunnittelijaksi on valittu Kairi Meos, Azalea Maisemasuunnittelu Oy:stä Kotkasta. 

Sirottelualue sijaitsisi Muistolehdon takana olevan kallion alusmaastossa. 

Sirottelualueelle pystytetään uusi yhteismuistomerkki, johon kaiverretaan sekä Muistolehtoon että sirottelualueelle haudattujen vainajien nimitieto.  Muistolehdon osalta muistokiveen kaiverretaan vuoden 2021 aikana haudattujen vainajien nimitieto ensimmäiseksi. 

Sirottelualueen rakentaminen on kilpailutettu. Hanke keskeytetään määrärahojen puutteessa. Seurakunta jatkaa sirottelualueen perustamistöitä oman henkilökuntansa voimin. Työ etenee hitaasti, mutta pyritään siihen, että ensimmäiset sirottelut voitaisiin  tehdä syksyllä 2022. 

Muistolehdon ja tulevan sirottelualueen yhteinen muistopaasi asetetaan paikoilleen viikon 32 aikana.