Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi meneviä sekä omassa päätösvallassaan olevia asioita. Valmisteltavana olevaan asiaa toivotaan saatavan myös yksittäisten seurakuntalaisten mielipiteitä. Tällä sivulla esitellään joitain suurempia ja kiinnostusta herättäviä asioita. Tarkan asialistan käsiteltävistä asioista näet kohdasta asialuettelot kokouksittain noin viikko ennen kokouspäivämäärää.

Halutessasi jättää mielipiteesi käsiteltävään asiaan, voit tehdä sen sivuston palauteosion kautta (myös nimettömästi) tai kokouksien sihteerin sähköpostiin: iiris.maenpaa (at)evl.fi. Työtämme helpottaisi, jos käyttäisit otsikossa mainintana asian nimeä, niin palaute ohjautuisi suoraan oikealle henkilölle. 

Käsittelemme saapuneen palautteen ja otamme kaikkien näkökohdat huomioon valmistelun edetessä.

Kiitos mielenkiinnosta yhteisiä asioitamme kohtaan. 

Heinlahden hiekkarannan muuttaminen yleiseksi uimarannaksi

Kirkkoneuvosto on valtuutettu Nuutisen aloitteen mukaisesti esittänyt, että Iitin kunta ja seurakunta ryhtyisivät yhteistyöhön virallisen uimarannan perustamiseksi Heinlahden hiekkarannalle. Paikalla käy kesäisin uimareita, mikä aiheuttaa myös haasteita. ”Ensiavuksi” seurakunta on perustanut paikalle levikkeen parkkipaikaksi. Ongelmia aiheuttaa hiekkarannan sotkeutuminen ja ajoittainen levottomuus, jos viereisessä leirikeskuksessa pidetään samanaikaisesti leiriä.

Kirkkoneuvosto esittää, että Iitin kunta ottaisi vastatakseen virallisen uimarannan perustamisen ja sen ylläpitämisen, sillä tämänkaltainen toiminta ei kuulu seurakunnan tehtäviin. Tällöin toiminta voitaisiin ehkä saada toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, ja paikalle tulisi järjestää tarvittavat puitteet, kuten jätehuolto.

Kirkkoneuvoston mukaan seurakunta voisi luovuttaa hiekkarannan kyseistä, kuntalaisia ja seurakuntalaisia hyödyttävää käyttöä varten, jos kunta vastaa uimarannan käytännön toiminnasta. Uskoisimme uimarannan hyödyttävän myös kuntaa, sillä jokivesi on puhtaampaa kuin monella muulla uimarannalla.

Iitin kunnan ja seurakunnan välinen neuvottelu on pidetty keväällä 2022, jolloin kunta otti hoitaakseen tarvittavien selvitysten tekemisen alueen muuttamiseksi yleiseksi uimarannaksi.  Selvityksiä odotellaan ja niiden valmistuttua tehdään päätöksiä jatkotoimista. 

Vuolenkosken seurakuntakodin laittaminen myyntiin

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.9.2022, että hyväksytyssä talousarviossa suunniteltu Vuolenkosken seurakuntakodin myynti siirretään alkuvuoteen 2024, mikäli toimintaa ei saada merkittävästi lisättyä. Uuden toiminnan kehittämiseen voitaisiin varata tällöin kokonainen vuosi. 

Seurakunnallisen toiminnan tulisi lisääntyä seurakuntakodilla, koska seurakunta ylläpitää tiloja vain omaa toimintaansa varten. Lopuksi todettiin, että seurakunnan toiminta ei Vuolenkoskelta ole katoamassa, vaikka toimitila poistuisikin. Toiminta järjestetään silloin muissa tiloissa Vuolenkoskella.

Vuolenkoskelaisille on järjestetty kaksi kuulemistilaisuutta asiassa 23.8. ja 6.9.2022. Seurakunta toivoo saavansa kuulla lasten (alle 18 v) mielipiteitä asiassa. Lapset voivat kertoa mielipiteensä seurakuntakodilla kokoontuvissa perhe tai puuhakerhossa Sirkku Lindstamille tai talouspäällikkö Iiris Mäenpäälle, puh. 050 387 1644 tai iiris.maenpaa(at)evl.fi

Iitin kirkonkylän seurakuntatalon laittaminen myyntiin

Seurakuntatalo palvelee Iitin kirkonkylässä lähinnä kirkkokahvien pitopaikkana. Tilassa pidetään myös yksityistilaisuuksia (muistotilaisuudet, rippijuhlat ym. ) ulosvuokraamalla. Seurakuntatalolla ei kokoonnu säännöllisesti seurakunnan toimintaryhmiä. Kiinteistöstrategiassa on seurakuntatalo sijoitettu luovuttavien kiinteistöjen joukkoon.  Loppusyksyllä 2021 kerättiin nimilista henkilöistä, jotka halusivat seurakuntatalon säilyvän jatkossa seurakunnan hallussa.  Seurakunnan kiinteistöstrategian mukaan vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä tulisi luopua ja kohdentaa vähenevät resurssit välttämättömien kiinteistöjen ylläpitoon ja seurakunnallisen toiminnan kehittämiseen.  Seurakunta kuulee mielellään seurakuntalaisten mielipidettä asiassa. Mielipiteensä ja toiminnan kehittämisehdotuksen voi toimittaa talouspäällikkö Iiris Mäenpäälle, puh. 050 387 1644 tai iiris.maenpaa(at)evl.fi