Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi meneviä sekä omassa päätösvallassaan olevia asioita. Valmisteltavana olevaan asiaa toivotaan saatavan myös yksittäisten seurakuntalaisten mielipiteitä. Tällä sivulla esitellään joitain suurempia ja kiinnostusta herättäviä asioita. Tarkan asialistan käsiteltävistä asioista näet kohdasta asialuettelot kokouksittain noin viikko ennen kokouspäivämäärää.

Halutessasi jättää mielipiteesi käsiteltävään asiaan, voit tehdä sen sivuston palauteosion kautta (myös nimettömästi) tai kokouksien sihteerin sähköpostiin: iiris.maenpaa (at)evl.fi. Työtämme helpottaisi, jos käyttäisit otsikossa mainintana asian nimeä, niin palaute ohjautuisi suoraan oikealle henkilölle. 

Käsittelemme saapuneen palautteen ja otamme kaikkien näkökohdat huomioon valmistelun edetessä.

Kiitos mielenkiinnosta yhteisiä asioitamme kohtaan. 

Vuolenkosken seurakuntakodin laittaminen myyntiin

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.9.2022, että hyväksytyssä talousarviossa suunniteltu Vuolenkosken seurakuntakodin myynti siirretään alkuvuoteen 2024, mikäli toimintaa ei saada merkittävästi lisättyä. Uuden toiminnan kehittämiseen voitaisiin varata tällöin kokonainen vuosi. 

Seurakunnallisen toiminnan tulisi lisääntyä seurakuntakodilla, koska seurakunta ylläpitää tiloja vain omaa toimintaansa varten. Lopuksi todettiin, että seurakunnan toiminta ei Vuolenkoskelta ole katoamassa, vaikka toimitila poistuisikin. Toiminta järjestetään silloin muissa tiloissa Vuolenkoskella.

Vuolenkoskelaisille on järjestetty kaksi kuulemistilaisuutta asiassa 23.8. ja 6.9.2022. Seurakunta toivoo saavansa kuulla lasten (alle 18 v) mielipiteitä asiassa. Lapset voivat kertoa mielipiteensä seurakuntakodilla kokoontuvissa perhe tai puuhakerhossa Sirkku Lindstamille tai talouspäällikkö Iiris Mäenpäälle, puh. 050 387 1644 tai iiris.maenpaa(at)evl.fi