Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi meneviä sekä omassa päätösvallassaan olevia asioita. Valmisteltavana olevaan asiaa toivotaan saatavan myös yksittäisten seurakuntalaisten mielipiteitä. Tällä sivulla esitellään joitain suurempia ja kiinnostusta herättäviä asioita. Tarkan asialistan käsiteltävistä asioista näet kohdasta asialuettelot kokouksittain noin viikko ennen kokouspäivämäärää.

Halutessasi jättää mielipiteesi käsiteltävään asiaan, voit tehdä sen sivuston palauteosion kautta (myös nimettömästi) tai kokouksien sihteerin sähköpostiin: iiris.maenpaa (at)evl.fi. Työtämme helpottaisi, jos käyttäisit otsikossa mainintana asian nimeä, niin palaute ohjautuisi suoraan oikealle henkilölle. 

Käsittelemme saapuneen palautteen ja otamme kaikkien näkökohdat huomioon valmistelun edetessä.

Kiitos mielenkiinnosta yhteisiä asioitamme kohtaan. 

Iitin kirkonkylän uudelle hautausmaalle on suunnitteilla sirottelualueen perustaminen. Suunnittelijaksi on valittu Kairi Meos
Azalea Maisemasuunnittelu Oy:stä Kotkasta. 

Sirottelualue sijaitsisi Muistolehdon takana olevan kallion alusmaastossa. 

Sirottelualueelle olisi tarkoitus pystyttää uusi yhteismuistomerkki, johon kaiverrettaisiin sekä Muistolehtoon että sirottelualueelle haudattujen vainajien nimitieto.  Muistolehdon osalta muistokiveen kaiverretaan vuoden 2021 aikana haudattujen vainajien nimitieto ensimmäiseksi. 

Sirottelualueen rakentaminen on kilpailutettu. Hanke keskeytetään määrärahojen puutteessa. 

Yhteismuistokivi asennetaan keväällä 2022 ja kaiverrukset työstetään alkutalven 2022 aikana.