Yhteisvastuu 2024

Yhteisvastuu kerää varoja edelleen lasten ja nuorten auttamiseen

Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Prosentuaalisesti vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

  • N. 20 % keräystuotosta HelsinkiMissiolle.
  • N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
  • N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika käynnistyi sunnuntaina 4.2.2024.

Yhteisvastuulle voi lahjoittaa netin kautta, MobilePayllä, tekstiviesti- ja puhelinlahjoituksena tai perinteisellä pankkisiirrolla. 
Lahjoita MobilePayllä numeroon 70447.
Kolehti MobilePayllä numeroon 40218.
Myyntituotteiden osto MobilePayllä numeroon 53365.

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa.

Yhteisvastuun hyväksi tapahtumia

Yhteisvastuu-lounasta tarjolla su 18.2. klo 11:30-13.30, Kausalan srk-keskuksessa
Monipuolinen ja herkullinen ateriatarjonta koko perheelle! Hinta: 15 €/aikuiset, 5 €/4-15v ja 0 € alle 4v. Käteismaksu tai Mobilepay 53365.
Arpajaisetkin on!

Keväällä näytään taas markkinapäivinä Kausalan torilla Yhteisvastuu-arpajaisten merkeissä!

Kerrotaan lisää paikallisista tempauksista heti, kun tiedetään tarkemmin... 

 

Yhteisvastuu