Kirkkoneuvoston pöytäkirjat, joissa muutoksenhakuaika on päättynyt.

KN 13.7.2023