Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

Lähimmäinen

Kuka on lähimmäinen? Onko hän se, joka on niin lähellä, että häntä pystyy koskettamaan, vaikkei häntä tuntisikaan? Vai onko lähimmäinen läheiset ihmissuhteet, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat tai ystävät? Voin myös kysyä, olenko minä kenenkään lähimmäinen?                              Näihin kysymyksiin antaa raamattu vastauksen Luukkaan evankeliumin kymmenennessä luvussa. Siinä lainopettaja laittaa Jeesuksen koetukselle ja kyselee kuinka saisi iankaikkisen elämän? Jeesus vastaa kysymyksellä: ”mitä laki siitä sanoo?” Lainopettaja osaa vastata oikein:” Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi kuin itseäsi.” Lainopettaja halusi näyttää, että noudatti lakia, mutta hän kysyi:” Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” Tämän jälkeen Jeesus kertoi meillekin tutusta henkilöstä, Laupiaasta samarialaisesta. Siinähän hakatun miehen ohi kävelee pappi sekä leeviläinen.  Hakatun pelastus on muuan samarialainen, hän toimitti ryövätyn majataloon ja maksoi hoidosta. Kuka siis oli lähimmäinen?   Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Jeesuksen esimerkki velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Meidän tulisi elämässämme toimia niin, että kohtelemme toisiamme niin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan. Verille pieksetyssä miehessä näemme tämän maailman valtateiden varrelle jätetyt hylätyt ja avuttomat ihmiset. He eivät ole muukalaisia ja tuntemattomia, sillä moni heidät tuntee. Miksi kuitenkin tämän maailman kulkijat kulkevat heidän ohitseen? Kiiruhtavat askeleitaan, joskus joutuu jopa väistämään, että pääsisi ohitse. Laittaa miettimään toiminko myös itse näin, kävelen ohitse huomaamatta, että joku tarvitsee minua? Jumala ei odota meiltä mahdottomia vaan tavallisia, pieniä arkipäivän tekoja. Meistä jokainen voi toimia arjen enkelinä omalla paikallaan, olla lähimmäisenä sitä tarvitsevalle. Saattaa tulla tilanteita, joissa itse tarvitsee lähimmäistä, vierellä kulkijaa. Silloin toivoisi, että sellainen olisi ja tulisi rinnalle. Olkaamme siis lähimmäisiä toinen toisillemme.

"Herran ristin kantajiksi

meidät kaikki kastettiin,

lähimmäisten auttajiksi

arkipäivän askeliin."(virsi 442:1)

 

 

Hengellinen pohdiskelu

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa täältä:

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa tämän linkin avulla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.