Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Elävässä yhteydessä Kristukseen

Uskontunnustuksessa sanoitamme uskomme paitsi Isään ja Poikaan, myös Pyhään Henkeen. Kristittyinä saamme odottaa Jumalan Hengen täyteyttä ja  Hänen lahjojaan.

Galatalaiskirjeessä puhutaan Hengen hedelmästä: ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” On armoa, että saamme pyytää tätä aina uudelleen. Lahjoillaan Pyhä Henki luo yhteyden Herran ja seurakunnan välille. Jumalan Henki karkottaa ihmispelon, johdattaa Kristuksen ja Hänen pelastuksensa osallisuuteen. Hän antaa meille  pelastusvarmuuden ja rohkeuden kutsua Jumalaa isäksi.

Apostoli Paavali kirjoittaa vankeudessa ollessaan Efeson seurakunnalle: ”Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa.” Myöhemmin Paavali jatkaa: ”Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja.”

Paavali siis korostaa, että uskonyhteys syntyy Kristuksessa. Hän kehottaa meitä elämään valon lapsina pimeän maailman keskellä. Paikkamme on Paavalin sanoin ”olla kivinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus”, kuten Paavali seurakuntaa ja sen yhteyttä Kristuksessa kuvailee.

Saamme pyytää ja odottaa Jumalan Pyhän Hengen viisautta ja voimaa kaikessa.

                                                                                                                                     SANNA JAAKOLA

Hengellinen pohdiskeluVirsikirja, Katekismus ja Raamattu pöydällä.

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa kirkon Tutki uskoa -sivustolta.

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa Liity kirkkoon -sivustolla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.