Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

ARMAHTAKAA!

Kesäaikaan seurakunnan toimintaan kuuluvat rippikoulut. Leirien keskeisintä sisältöä on Jumalan armo meitä ihmisiä kohtaan ja sen vaikutus elämäämme. Jumalan armosta eläminen on yhtä tärkeää nuorille kuin meille vanhemmillekin kristityille. Meille ylpeille ja järjellä asioita pohtiville ihmisille armon hyväksyminen ja vastaanottaminen on kuitenkin usein hyvin vaikeaa.

A nsioton

R akkaus

M eidän

O saksemme

Jumalalle meidän armahtamisemme maksoi kalliin hinnan. Rippikoulun ulkoläksyihin kuuluu edelleen pienoisevankeliumi Joh. 3:16 ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Tuo raamatunkohta jatkuu: ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

Synti erottaa meidät ihmiset Jumalasta. Jeesus tuli maailmaan pelastamaan meidät, Jumalasta eroon joutuneet ihmiset.  Jeesus poisti kuolemallaan esteet Jumalan ja ihmisten väliltä. Syntien sovitus tapahtui yhtenä päivänä Golgatan ristillä, mutta anteeksiantaminen jatkuu joka päivä. Jumala on antanut anteeksi kaikki synnit, mitä maailmassa on tehty tai tullaan tekemään. Tuon anteeksiantamuksen saamme ottaa vastaan Raamatun sanassa, kasteessa, ehtoollisella ja synninpäästössä.

Tulevan sunnuntain aihe muistuttaa meitä kuinka tärkeää meidänkin on armahtaa toisiamme. Ihmisten elämä ei pysy tasapainossa ilman anteeksiantoa. Sydän täynnä vihaa ei voi rakastaa. Jumalan rakkaus meitä kohtaan ja meissä antaa meillekin voimaa antaa toisillemme anteeksi.

Jeesus sanoi: ”Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.”

Siunausta Sinulle!

Maija Kauppinen, Iitin srk

Hengellinen pohdiskelu

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa täältä:

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa tämän linkin avulla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.