Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Toivosta

Tulevan sunnuntain lukukappaleessa (Hepr. 10) sanotaan: ”Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.” Ihmisen elämään kuuluu hetkiä, joissa tulevaisuus näyttää tavalla tai toisella synkältä ja ihminen voi tuntea olonsa toivottomaksi. Silloin voi olla vaikeaa pitää kiinni toivosta tai luottaa mihinkään hyvään. Raamatussa sanotaan: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29) Toivoa ei siis tarvitse aina löytää itsestään, vaan saa luottaa, että Jumala lahjoittaa sen.

Oikeastaan koko kristillinen usko määritellään heprealaiskirjeessä (11:1): ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” Jumalan olemassaoloa tai ikuista elämää taivaassa ei voida tieteellisesti todistaa tai ihmisjärjellä ymmärtää, mutta kristitty saa kantaa sydämessään toivoa ja luottaa Jumalan lupauksiin. Tämä toivo on voimana ja turvana elämässä kaikkina aikoina. Se kantaa silloin, kun arkielämän asiat mietityttävät ja antaa voimaa elämän suurimpien kysymysten edessä. Tutussa virressä 396 lauletaankin: ”Virteni matkalla soi täynnä toivoa.”

Tuo ensi sunnuntain lukukappale jatkuu: ”Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.” Vaikeinakin aikoina meillä on täysi syy uskoa hyvään ja säilyttää sydämissämme toivo.

Enni Maaninka

Hengellinen pohdiskeluVirsikirja, Katekismus ja Raamattu pöydällä.

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa kirkon Tutki uskoa -sivustolta.

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa Liity kirkkoon -sivustolla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.