Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

Mikä Ut2020?

Vuonna 1521 Wartburgin linnassa ollessaan Martti Luther ryhtyi melkoiseen ponnistukseen: kääntämään Uutta testamenttia saksan kielelle. Monessa kohtaa Luther joutui kysymään kollegoiltaan neuvoa, miten jokin tietty sana tai sanonta olisi viisainta kääntää. Kirjeessään hyvälle ystävälleen ja vaaliruhtinaan hovikappalaiselle Georg Spalatinille Luther pyysi neuvoa, mutta antoi myös itse tärkeän ohjeen: ”Pyydämme sinua joskus etsimään oikean sanan. Mutta ehdota yksinkertaisia sanoja äläkä mitään hovikieltä, sillä tämän kirjan pitää tulla kuuluisaksi yksinkertaisuudestaan.” Lutherin päämäärä oli saada aikaan käännös, jota tavallinen oppimaton talonpoika tai perheenäiti pystyisi ymmärtämään.

Nyt 500 vuotta myöhemmin Suomen Pipliaseura julkaisi Uuden testamentin uuden suomenkielisen käännöksen Ut2020. Päämääränä oli tehdä käännös suoraan kreikankielisestä alkutekstistä, joka olisi ymmärrettävää ja rikasta suomea ja joka välittäisi mahdollisimman hyvin alkukielen merkityksiä ja tyyliä. Työ on nyt valmis ja lopputulos kaikkien luettavissa. Erona on, että Ut2020:a ei aiempien käännösten tapaan paineta kirjaksi, vaan se on luettavissa netissä ja älypuhelimella.

Helluntain suuri ihme oli, että kaikkien kansojen keskuudesta tulleet ja eri kieliä puhuneet juutalaiset saivat kuulla sanomaa Jeesuksesta, kukin omalla kielellään (Ap.t.2:11). Toivottavasti tämän uuden käännöksen myötä myös uudet sukupolvet saisivat kuulla Jumalan sanaa sellaisilla sanoilla, joita he ymmärtävät. Uuden käännöksen lisäksi tarvitaan jotain muutakin. Sellaista, mistä profeetta Aamos oli kauan sitten puhunut:

”Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän.” (Aam.8:11)

Ville Hiltunen

Kappalainen

Iitin seurakunta

Hengellinen pohdiskeluVirsikirja, Katekismus ja Raamattu pöydällä.

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa kirkon Tutki uskoa -sivustolta.

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa Liity kirkkoon -sivustolla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.