Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

                                                                                                                                                

Herran palveluksessa

Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” Matt. 4:19

Tulevana sunnuntaina vietämme apostolien päivää. Jeesus kutsui itselleen seuraajia, opetuslapsia, joille hän antoi tehtävän. Myös meidät on kasteessa otettu Jumalan lapsiksi ja Jeesuksen seuraajiksi. Kristityillä on tärkeä tehtävä maailmassa. Tuon tehtävän suorittaminen edellyttää Jeesuksen seurassa olemista. Hän on puu ja me olemme oksia. Jos emme pysy Hänen yhteydessään, emme saa aikaan hedelmää.

Jokaisella meistä on oma paikkamme ja tehtävämme tässä maailmassa. Meidän tehtävämme ja lahjamme ovat erilaisia. Jokaista tarvitaan; sillä paikalla ja niiden ihmisten keskuudessa, mihin Jumala on meidät asettanut. Jonkun paikka voi olla kotona lasten kanssa toisen taas puolestaan töissä tehtaassa. Jumalan valtakunnassa kukaan ei ole toista arvokkaampi. Paavali kirjoitti Kolossan seurakunnalle: ”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.”  Kaikki työmme on Jumalan palvelusta, kun teemme sen Hänen kunniakseen.

Jeesus on kuitenkin kutsunut meistä jokaisen myös ihmisten kalastajiksi ja antanut meille erityisen tehtävän: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” Tuo tehtävä on vielä kesken. Kaikkialla maailmassa on ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa. Usko ja luottamus Jeesuksen sovitustyöhön on kuitenkin se perusta, jolla voimme elää rauhassa tässä ajassa ja jonka varassa elämämme jatkuu iankaikkisuuteen asti. Tätä ilosanomaa meidät on kutsuttu jakamaan kaikille.

Siunattua kesää!

Maija Kauppinen

Iitin srk

 

Hengellinen pohdiskelu

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa täältä:

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa tämän linkin avulla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.