Virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaus

Iitin kirkkoherranvirasto

Eerolantie 1, 47400 Kausala

p. 040 8484323

khvirasto.iitti(at)evl.fi

Avoinna ma-pe klo 9-12

 

 

 

Virkatodistuksen tilaus

Virkatodistuksen voit tilata sähköpostilla osoitteesta khvirasto.iitti@evl.fi tai sähköisellä lomakkeella  tai puhelimitse 040 8484 323  tai paikan päällä käymällä (ma-pe klo 9-12).

Iitti kuuluu Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin. Virkatodistukset tehdään koko aluekeskusrekisterin seurakunnista yhdestä seurakunnasta.

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin kuuluvat seurakunnat: Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat (Keski-Lahti, Laune, Joutjärvi, Salpausselkä ja Nastola) lisäksi Asikkalan, Heinolan, Hollolan (myös Hollolan kappeliseurakunta Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki ), Iitin, Orimattilan (myös kappeliseurakunta Artjärvi) ja Tainionvirran seurakunta.

Virkatodistus

Suomen väestötietojärjestelmään merkitty henkilö voi tarvitessaan saada hyväksyttävää tarkoitusta varten otteen väestötietojärjestelmästä elossa olevista henkilöistä (virkatodistus). 

Virkatodistuksesta ilmenevät henkilötiedot: nimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, siviilisääty,
rekisteriviranomainen ja kotikunta.

Tarvittaessa saadaan todistukselle myös tiedot puolisosta ja lapsista sekä vanhemmista,
mikäli tiedot ilmenevät seurakunnan rekisteristä.

 

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen, pankkia, kuolinpesän asioiden hoitoon ja lainhuutoon.

Perunkirjoitusta varten sukuselvitys tehdään vainajan viimeisessä seurakunnassa 1.10.1999 alkaen ja sitä aikaisemmasta ajasta on tilattava erikseen kaikista niistä seurakunnista, joissa henkilö on 15 vuotta täytettyään ollut kirjoilla.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.
Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

HUOM! Väestötietolain 30 § 1 momentin mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen,
johon ne on luovutettu.

 

 

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri

PALVELU-

HINNASTO

 

1.1.2020

Seurakuntien kirkkoherranvirastojen ja keskusrekisterien yhteinen palveluhinnasto

perustuu Kirkkohallituksen päättämiin maksuperusteisiin kirkonkirjojen tietojen

luovuttamisesta perittävistä maksuista alkaen 1.1.2020 (Kirkkolaki 16 luku 11 § 2

momentti).

VIRKATODISTUS (elää -todistus) Kirjurista HINTA €

- sisältää jäsenen yksittäisiä tietoja 9,00

MONIKIELINEN VIRKATODISTUS

- sisältää jäsenen yksittäisiä tietoja 9,00

VIRKATODISTUS (sukuselvitys)

- tiedot jäsentietojärjestelmästä ja/tai ainoastaan perhelehdiltä 9,00

- tiedot jäsentietojärjestelmästä, perhelehdiltä ja kirkonkirjoista

koskien päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai

kuolintietoa tai kirkollista toimitusta 9,00

- kuten edellisessä, mutta sisältäen esim. useampia avioliitto-,

muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta 30,00

- kaksi tai useampi samansisältöistä, eri tarkoitus, á-hinta alkuperäisen todistuksen hinta 

VIRKATODISTUS (sukuselvitys) KirDi-TOIMINNALLISUUDELLA

- KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenkilön osalta 45,00

- KirDi-toiminnallisuudella päähenkilöön liittyvä todistus 9,00

Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus, elossa olevat

lapset merkitään vanhempien todistukseen.

- kaksi tai useampi samansisältöistä, eri tarkoitus á-hinta alkuperäisen todistuksen hinta

KASTEKIRJAOTE 9,00

ENGLANNINKIELINEN VIHKITODISTUS 9,00

SUKUTUTKIMUS

- tehdyn työmäärän mukaisesti enintään 30 minuuttia 45,00

- mikäli työtä aiheutuu enemmän, jokaiselta

alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan 20,00

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS

- tehdyn työmäärän mukaisesti enintään 30 minuuttia 45,00

- mikäli työtä aiheutuu enemmän, jokaiselta

alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan 20,00

MUUT MAKSUT

- sukuselvitysten valokopio/sivu 9,00

- toimitusmaksu, riippumatta toimitustavasta 5,50

- postiennakkomaksu kulut

- ulkomaille lähetys, posti- ja pankkipalvelumaksut kulut  

- lasku eri osoitteeseen 5,50

- todistus eri osoitteeseen 5,50

- maksukehotus 5,00

DIGITOIDUT KIRKONKIRJAT

- kopioimisesta aiheutuva työ enintään 30 minuuttia 45,00

- mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän, jokaiselta

alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan lisämaksuna 20,00

- kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopio/kuva á-hinta 9,00

MAKSUTTOMAT TODISTUKSET

- todistus avioliiton esteiden tutkinnasta 0,00

- muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset 0,00

SUKUSELVITYSPALVELU

- 42 €/tunti

- minimiveloitus ½ tuntia

- laskutetaan tilatut virkatodistukset ja niistä aiheutuneet muut kulut laskun mukaisesti (posti-, ja lähetysmaksut yms.)

- lisätään asiakirjojen toimittamisesta aiheutuneet kulut (postimaksut yms.)

- lisätään ulkomaille lähetettäessä sekä posti- että pankkipalvelumaksut

- 5,50 € lähetyskuluja, jos asiakkaan toiveesta asiakirjat lähetetään eri osoitteeseen kuin lasku

- mahdollinen postiennakko

- 5 € maksukehotuksesta

- työ tehdään Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin työnä

- maksun saaja: Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri