Virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaus

Iitin kirkkoherranvirasto

Eerolantie 1, 47400 Kausala

p. 040 8484323

khvirasto.iitti(at)evl.fi

Avoinna ma-pe klo 9-12

 

 

 

Virkatodistuksen tilaus

Virkatodistuksen voit tilata sähköpostilla osoitteesta khvirasto.iitti@evl.fi tai yksityishenkilön virkatodistustilaus tilaavirkatodistus.fi tai Yritysten virkatodistustilaukset sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 040 8484 323  tai paikan päällä käymällä (ma-pe klo 9-12).

Iitti kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin. Virkatodistukset tehdään koko aluekeskusrekisterin seurakunnista yhdestä seurakunnasta.

Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvat seurakunnat: Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat (Keski-Lahti, Laune, Joutjärvi, Salpausselkä ja Nastola) lisäksi Asikkalan, Haminan, Heinolan, Hirvensalmen, Hollolan (myös Hollolan kappeliseurakunta Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki ), Hyvinkään, Hämeenkosken, Iitin, Imatran, Järvenpään, Orimattilan (myös kappeliseurakunta Artjärvi), Pornaisten, Savonlinnan ja Tainionvirran seurakunta.

Virkatodistus

Suomen väestötietojärjestelmään merkitty henkilö voi tarvitessaan saada hyväksyttävää tarkoitusta varten otteen väestötietojärjestelmästä elossa olevista henkilöistä (virkatodistus). 

Virkatodistuksesta ilmenevät henkilötiedot: nimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, siviilisääty,
rekisteriviranomainen ja kotikunta.

Tarvittaessa saadaan todistukselle myös tiedot puolisosta ja lapsista sekä vanhemmista,
mikäli tiedot ilmenevät seurakunnan rekisteristä.

 

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.


Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen, pankkia, kuolinpesän asioiden hoitoon, lainhuutoon tai vakuutusyhtiötä varten.

Iitti kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin. Virkatodistukset tehdään koko aluekeskusrekisterin seurakunnista yhdestä seurakunnasta. Mainitse tilausta tehdessä, minkä seurakuntien osalta todistus tilataan ja tiedossasi oleva mahdollinen ajankohta ko. seurakunnassa.

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeksi kirjoilla, voi yhdellä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev. lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kyseisistä seurakunnista henkilön täytettyään 15 vuotta. Jos henkilö on kuollut seurakunnassa, joka kuuluu johonkin KirDiä käytävään keskusrekisteriin tai aluekeskusrekisteriin, niin he voivat sovittessa tehdä koko sukuselvitysketjun kaikista seurakunnista.


Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava Digi- ja väestötietovirastosta.


Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

HUOM! Väestötietolain 30 § 1 momentin mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen,
johon ne on luovutettu

 

 

 

Lahden aluekeskusrekisteri

PALVELU-

HINNASTO

 

1.1.2020

Seurakuntien kirkkoherranvirastojen ja keskusrekisterien yhteinen palveluhinnasto

perustuu Kirkkohallituksen päättämiin maksuperusteisiin kirkonkirjojen tietojen

luovuttamisesta perittävistä maksuista alkaen 1.1.2020 (Kirkkolaki 16 luku 11 § 2

momentti).

VIRKATODISTUS (elää -todistus) Kirjurista HINTA €

- sisältää jäsenen yksittäisiä tietoja 9,00

MONIKIELINEN VIRKATODISTUS

- sisältää jäsenen yksittäisiä tietoja 9,00

VIRKATODISTUS (sukuselvitys)

- tiedot jäsentietojärjestelmästä ja/tai ainoastaan perhelehdiltä 9,00

- tiedot jäsentietojärjestelmästä, perhelehdiltä ja kirkonkirjoista

koskien päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai

kuolintietoa tai kirkollista toimitusta 9,00

- kuten edellisessä, mutta sisältäen esim. useampia avioliitto-,

muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta 30,00

- kaksi tai useampi samansisältöistä, eri tarkoitus, á-hinta alkuperäisen todistuksen hinta 

VIRKATODISTUS (sukuselvitys) KirDi-TOIMINNALLISUUDELLA

- KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenkilön osalta 45,00

- KirDi-toiminnallisuudella päähenkilöön liittyvä todistus 9,00

Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus, elossa olevat

lapset merkitään vanhempien todistukseen.

- kaksi tai useampi samansisältöistä, eri tarkoitus á-hinta alkuperäisen todistuksen hinta

KASTEKIRJAOTE 9,00

ENGLANNINKIELINEN VIHKITODISTUS 9,00

SUKUTUTKIMUS

- tehdyn työmäärän mukaisesti enintään 30 minuuttia 45,00

- mikäli työtä aiheutuu enemmän, jokaiselta

alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan 20,00

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS

- tehdyn työmäärän mukaisesti enintään 30 minuuttia 45,00

- mikäli työtä aiheutuu enemmän, jokaiselta

alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan 20,00

MUUT MAKSUT

- sukuselvitysten valokopio/sivu 9,00

- toimitusmaksu, riippumatta toimitustavasta 5,50

- postiennakkomaksu kulut

- ulkomaille lähetys, posti- ja pankkipalvelumaksut kulut  

- lasku eri osoitteeseen 5,50

- todistus eri osoitteeseen 5,50

- maksukehotus 5,00

DIGITOIDUT KIRKONKIRJAT

- kopioimisesta aiheutuva työ enintään 30 minuuttia 45,00

- mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän, jokaiselta

alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan lisämaksuna 20,00

- kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopio/kuva á-hinta 9,00

MAKSUTTOMAT TODISTUKSET

- todistus avioliiton esteiden tutkinnasta 0,00

- muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset 0,00