Seurakunnan hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on päättää toiminnan suuntaviivoista hyväksymällä toiminnan tavoitteet ja myöntämällä niihin tarvittavat resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Tutustu Iitin seurakunnan hallintokaavioon. Hallintokaaviosta näet, miten seurakunta on järjestänyt hallintonsa.

Kirkkovaltuustolle ja -neuvostolle voi esittää aloitteita esim. toiminnan kehittämisehdotuksia sekä muita ehdotuksia.

Aloitteet ja ehdotukset voi toimittaa osoitteella:

Iitin seurakunta/Kirkkoneuvosto, Eerolantie 1, 47400 Kausala

Iitin seurakunnan strategia vuosille 2019 - 2026

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 26.9.2018

Iitin seurakunnan kiinteistöstrategia

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2021