Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 20.1.2021 seitsemän vastuuryhmää ja kuhun ryhmään puheenjohtajan.