Uskoako vai ei?

Usko on harvoin joko-tai

Kysymys siitä, uskooko ihminen vai eikö usko, asettaa meidät monisyisen pohdinnan äärelle. Harvoin on kyse siitä, uskooko Jumalan olevan olemassa. Enemmän joutuu kyselemään, uskooko samalla tavoin kuin kirkko opettaa (ja miten se kirkko taas oikeastaan opettakaan?) tai uskooko siihen, että Jumalan vaikutus voisi jollain tavalla näkyä omassa elämässä.

Uskoa voisi kuvata paremmin sanalla luottamus. Se on luottamista siihen, että Jumala toimii ja vaikuttaa. Se on luottamista siihen, että on olemassa jotain ihmistä suurempaa. Ja ennen kaikkea se on luottamista siihen, että minua rakastetaan juuri tällaisena kuin olen.

Ajatuksia uskosta

Uskon ja kirkon sanastoa

Areiopagi on verkkolehti, jossa käsitellään mm. luonnontieteen ja uskon suhdetta

Reasonable faith on englanninkielinen verkkosivusta, jossa myös pohditaan uskon kysymyksiä.

kirjat