Iitin seurakunta tänään

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 4851

Kirkollisveroprosentti 1,65

Vakituisia työntekijöitä 16 kausityöntekijöitä 10

 

Vuonna 2023 Iitin seurakuntaan liittyi 3 ja seurakunnasta erosi 46 henkilöä. 

Seurakunnassa oli kastettuja 29 ja kuolleita 96.

Seurakunnan jäseniä oli 75,25% Iitin kunnan väestöstä.

Kirkko

Iitin seurakunnan historiaa

Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa vahvisti Iitin kirkkopitäjän perustamisen 2. kesäkuuta 1539. Tätä päivää pidetään Iitin seurakunnan ja kunnan perustamispäivänä. Tuolloin Iitin kirkkopitäjä käsitti nykyisen Valkealan, Kouvolan, Jaalan ja Kuusankosken sekä osia Mäntyharjusta ja Elimäestä. Tätä ennen Iitti oli osa Hollolan kirkkopitäjää. Ensimmäinen kirkkoherra Iitissä on ollut jo vuonna 1515 ja kappalainen vuodesta 1516.

Iitin seurakunta kuuluu Mikkelin hiippakuntaan sekä Päijät-Hämeen rovastikuntaan.

 

Iitin kirkko

Iitin kirkko on valmistunut vuonna 1693. Se on järjestyksessään toinen kirkko, mutta ensimmäisen kirkon sijainnista ei ole varmaa tietoa. Kirkon ympärillä oleva hautausmaa on ollut olemassa 1500-luvun puolesta välistä asti. Kirkko rakennettiin Perheniemen punahongista ja se tervattiin ulkoa ja sisältä. Ikkunat olivat nykyistä pienemmät. Kirkko on tasavartinen ristikirkko ja sen mallina pidetään Tukholman Katariina kirkkoa.

Katovuosina kirkkorakennus jäi huonolle pidolle. Isonvihan aikaan paikkakunnalle tulleet venäläiset kasakat eivät kirkkoa onneksi tuhonneet, sillä heillä oli kirkolle käyttöä hevosten tallina. Vähäiset kirkkohopeat pyrittiin piilottamaan, tuloksetta. Kirkko jäi huonoon kuntoon. 1811 Kirkko laudoitettiin ja maalattiin Iitin punaisella.Nykyiset kattokruunut ovat peräisin Pietarista 1800-luvulta.

1850-luvulla pohdittiin jo uuden kirkon rakentamista, mutta kun kirkon paikasta ei päästy yksimielisyyteen, päätettiin korjata vanha. Iitin isännät ja emännät tekivät lahjoituksia kirkon kaunistamiseksi ja remontoimiseksi.

Kirkon saarnastuoli on aikansa suositun puuseppä Jakob Nygrenin vuonna 1833 tekemä. 1900-luvun alussa kirkkoa remontoitiin ja C.P. Elfströmin 1830- luvulla maalaama alttaritaulu vaihtui nykyiseen Felix Frangin maalaukseen vuonna 1917. Elfströmin maalauksia jäi kirkkoon urkuparven alle apostolien kuvissa. Iitin seurakuntalaiset hankkivat siihen tarvittavan rahoituksen ja lahjoittivat alttaritaulun kirkkoon.  Vuonna 1913 hankittiin kirkon kauniit lasimaalaukset Italiasta. Samalla kirkon laudoitus ulkoa ja sisältä uusittiin.  Katolle aseteltiin 40 000 betonipaanua.

Alkuperäisessä kirkossa ei ollut urkulehtereitä eikä urkuja. 1860-luvulla Iitin kirkkoon ostettiin käytetyt urut Haminasta. Vuonna 2001 urut vaihdettiin uusiin ja korjattiin, mutta vanhoista täysromanttisista uruista säästettiin 11 äänikertaa. Nykyisellään uruissa on 25 äänikertaa.

Kirkkoon on saatu keskuslämmitys 1950-luvulla. Ulkomaalaus on uusittu vuonna 2011, katon betonipaanut 2010 ja lasimaalausten konservointi on valmistunut vuonna 2015. Kirkkoon tehdyt tekstiilit on valmistanut Sanna Taimisto 1980- luvulla oppilastyönä.