Uutislistaukseen

Rippikouluihin ilmoittautuminen käynnissä

Kirkkoneuvoston 11.10. kokoustiedote

Iitin seurakunnan kirkkoneuvoston kokoontui maanantaina 11. lokakuuta Kausalan seurakuntakeskuksessa. Kokouksessa hyväksyttiin rippikoulun vuosisuunnitelma, jonka mukaisesti rippikouluun ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Ryhmäjako toteutetaan viikolla 45. Rippikoulun tehtävänä on vahvistaa nuoria siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuorten osallisuus on kaiken keskiössä, ja he saavat kokea iloa, pyhyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kokonaisuutena rippikoulu kestää noin puoli vuotta. Leirijaksojen pituutta on lisätty yhdellä päivällä. Tänä vuonna suunnitelmissa on toteuttaa kolme leiririppikoulua, sekä yksi päivärippikoulu.

Lukion ja Yläasteen kanssa tehtävää yhteistyötä varten seurakunnassa on valmisteltu yhteistyösopimusta, jonka tarkoituksena on selventää yhteistyön pelisääntöjä ja toimintatapoja. Yhteistyösopimus pohjaa evankelis-luterilaisen kirkon Koulu ja kirkko -hankkeen kumppanuuden koreihin, ja tarkoituksena on mm. sopia siitä, milloin yhteistyöhön sisältyy uskonnonharjoituksen elementtejä (esim. kevätkirkossa), jolloin koulun tulee tehdä asiassa erityisjärjestelyjä. Kirkkoneuvosto esittää sopimuksen solmimista koulujen ja seurakunnan välille.

Seurakunnan edustajaksi Lahden aluekeskusrekisterin kokouksiin nimettiin kirkkoherra ja varahenkilöksi nimettiin toimistonhoitaja. Syyskuun alusta lukien aluekeskusrekisteriin on liittynyt jälleen 10 uutta seurakuntaa. Ensi vuoden aikana toimintaa kehitetään kirkkohallituksen vaatimusten mukaisesti, jolloin tietojen luovutusta (esim. sukuselvityksiä ja sukututkimuksia) hoidetaan tulevaisuudessa kootusti Lahdesta, sekä mahdollisesti kahdesta muusta toimipisteestä. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston uuden työjärjestyksen hyväksymistä sekä hinnaston vahvistamista, joka koskee tilojen vuokria, kokouspalkkioita ja hautaustoimeen liittyviä maksuja. Myös henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin. Nämä asiat tulevat vielä kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Hautakarttaohjelmaksi päätettiin hankkia Circle by Ramboll, jonka käyttöönottomaksu on 2900 euroa ja kuukausimaksu 250 euroa. (MP)

12.10.2021 08.47