Uutislistaukseen

Kotiseurat lähetystyön hyväksi

Iitissä on vahva perusta lähetysajattelulle

Lähetyksen kahvitupa on toiminut pitkään lähetyksen tukijana seurakunnassamme. Siitä huolimatta viimeisessä piispantarkastuksessa on todettu lähetyskannatuksen olevan alle hiippakunnan keskitason. Haasteenamme on saada mukaan lisää vastuunkantajia lähetystyöhön, uusia rukoilijoita ja toimijoita.

Iitissä on kuitenkin vahva perusta lähetysajattelulle. Lähimmäisten auttaminen lähellä ja kaukana on yhteinen asia. Iitin historian osassa nro kolme kerrotaan edellisiltä vuosisadoilta, että ”erityisen läheistä Iitin seurakuntaväelle oli lähetystyö. Iitissä on pidetty evankelioimis- ja lähetysjuhlia 1890-luvulle saakka. Varoja kerättiin listoin ja kolehdein sekä ompeluseurojen myyjäisin. Lähetystyö olikin kaikkein suosituin auttamiskohde...”

Syksyllä mietimme johtokunnassa, miten lähetystyöhön voitaisiin saada uutta kipinää. Onhan Jumalan lähetys jokaisen kristityn vastuulla, eikä vain viranhaltijoiden tai nimikkolähettien vastuulla. Yhtenä vaihtoehtona nousi esille vanha idea: Kodeissa pidettävät lähetysseurat. Niissä voitaisiin jakaa tietoa lähetystyön ajankohtaisista kuulumisista, kerätä varoja ja rukoilla lähetystyön puolesta.

Iitin historia jatkaa: ”Vuonna 1923 lähti Iitin oma poika, Valde Kivinen, vaimonsa Ailin kanssa Ambomaalle. Heidän lähtönsä koettiin innoittavana ja velvoittavana… Heidän työtään seurattiin kirjeiden avulla. Vuonna 1926 Ukuanjaman Engelaan rakennettiin poikakoulu, jota tuettiin…”

Sunnuntaina 25.11. klo 15 järjestämme kotonamme, osoitteessa Merrankuja 8, seurat, joissa saamme kuulla enemmänkin seurakunnan oman lähetin, Valde Kivisen elämästä Pauli Similän kertomana. Seuroihin ovat kaikki tervetulleita. Yhdessä laulaen, veisaten ja raamattua lukien rakennumme itsekin, ja saamme antaa vapaaehtoisen kahvirahan seurakunnan nykyisten nimikkolähettien työn tukemiseen. Jospa vanha seuraperinne saisi herätä taas henkiin. Tervetuloa!

Mari ja Mikko Pelkonen

18.11.2018 20.00