Uutislistaukseen

Kirkkoherranviraston aukioloajat muuttuvat

Kirkkoneuvosto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan

Iitin seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston paikalla käyvien asiakkaiden määrä on viime vuosien kuluessa vähentynyt, kun seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen sekä Lahden aluekeskusrekisterin jäseneksi. Samalla seurakunnan toimistoista on poistunut yksi työntekijä. Näin kirkkoneuvosto päätti vähentää seurakunnan toimistojen aukioloaikaa. Jatkossa kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat auki maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9.00–12.00 sekä keskiviikkona 10.00–12.00. Toimistot ovat suljettuna perjantaisin, mutta työntekijän ollessa paikalla, hän palvelee asiakkaita myös silloin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi seurakuntalaiset voivat tarvittaessa sopia puhelimitse tai sähköpostitse myös muusta vastaanottoajankohdasta.

Maanantaina 30.1. pidetty kirkkoneuvoston kokous oli uuden kirkkoneuvoston ensimmäinen, ns. järjestäytymiskokous. Kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin talouspäällikkö Iiris Mäenpää, ja päätettiin kirkkoneuvoston koollekutsumisesta ja kevään alustavasta kokousaikataulusta. Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Markku Saarelma, ympäristötyöryhmän jäseniksi Päivi Matilainen, Juha Nikula, Markku Saarelma, Jani Haikonen, Iiris Mäenpää, Maija Kauppinen ja Sirpa Pusila. Rakennustoimikuntaan valittiin jäseniksi Mika Salminen, Timo Mäntynen sekä Henna Huppunen. Samalla sovittiin rakennustoimikunnan tehtävästä ja toimivallasta siunauskappelin lämmitysjärjestelmän muutostyötä vasten.

Vuolenkosken seurakuntakodin tase-arvoa päätettiin pienentää 64.975,40 eurolla. Tällöin tase-arvoksi jäi todellista arvoa paremmin vastaava 60.000 euroa. Keittiö- ja siivoustyöntekijää päätettiin hakea 50 prosentin työajalla. Rahaliikennettä varten päätettiin hankkia iZettle -maksupääte. 

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta kirkkoneuvosto päätti anoa edelleen ehtoollisenvietto-oikeutta Kausalan seurakuntakeskukselle. Tarkoituksena on viettää seurakuntakeskuksella jumalanpalvelusta noin kerran kuukaudessa, erityisesti ns. tuplapyhien yhteydessä. Seurakunnassa ei haluta luopua kirkosta pääasiallisena jumalanpalvelusten pitopaikkana, tai voimakkaasti vähentää kirkossa pidettäviä tilaisuuksia, vaan kirkkoneuvosto haluaa edelleen rohkaista seurakuntalaisia ja vastuunkantajia tarjoamaan naapureille ja muille läheisille kirkkokyytejä myös Iitin kirkon jumalanpalveluksiin. Seurakunta järjestää kirkkokyytejä tarvittaessa myös kootusti.

Iitin musiikkijuhlayhdistyksen anomuksen kirkkoneuvosto hyväksyi entiseen tapaan. Musiikkijuhlat järjestetään Iitin kirkonkylällä ja muissa kohteissa kesäkuun 13.-17. päivänä.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi myös kirkon tietoturvapolitiikka, päätettiin neuvoston jäsenten sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, annettiin työntekijöille ohjeet talousarvion 2023 täytäntöönpanoon sekä hyväksyttiin hautausmaiden kesähoitohinnasto vuodelle 2023. Muut hautainhoitohinnat pidettiin samana, mutta haudan peruskunnostuksen hintaa laskettiin 10 eurolla, ollen näin 100 euroa.

Myös kevään 2023 jumalanpalvelussuunnitelma merkittiin tiedoksi. Helmikuun 5. päivänä jumalanpalveluksessa palvelee Eläkeliiton Iitin yhdistys ja tällöin avataan myös kirkon Yhteisvastuukeräys. Helmikuun 19. päivänä toteutetaan kaikkien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen, jonka jälkeen luottamushenkilöt kokoontuvat myös koulutukseen.

31.1.2023 09.12