Uutislistaukseen

Vuolenkosken seurakuntakoti ja hautausmaan hoito puhuttivat

Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui kesätauon jälkeen jälleen maanantaina 15. elokuuta.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi Vuolenkosken seurakuntakodin säilyttämisen puolesta laadittu nimilista. Talousarviossa seurakuntakodista on päätetty luopua. Asiaa vastustavassa nimilistassa on 60 henkilön nimet. Talouspäällikkö Iiris Mäenpää on ollut yhteydessä Vuolenkosken kyläyhdistyksen toimijoihin ja saanut heiltä alustavan ehdotuksen tilojen jatkokäytölle. Kirkkoneuvosto on päättänyt järjestää Vuolenkoskella kuulemistilaisuuden aiheeseen liittyen 23.8.2022 klo 17.00 Vuolenkosken seurakuntakodilla.
Seurakunnan ympäristövastaavaksi valittiin kiinteistötyöntekijä Jani Haikonen. Tavoitteena on hankkia seurakunnalle ympäristödiplomi, jota varten valittiin myös ympäristötyöryhmä, johon kuuluu kiinteistö ja talous -vastuuryhmän lisäksi työntekijöitä.  
Sote-verouudistuksen myötä seurakunnissa on keskusteltu kirkollisveron alentamistarpeesta. Uudistuksen myötä myös Iitin seurakunta voi saada veroetua. Iitin seurakunnan kirkollisveroprosentti on kuitenkin ollut muuttumaton vuodesta 2002 lukien (1,65 %), eikä veroprosentin alentamisesta vielä haluttu päättää. Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, jolloin tehdään kirkkovaltuustolle lopullinen esitys tulevan vuoden veroprosentista.
Toteutettuun kirkon porttien uusimiseen esitetään kirkkovaltuustolle 5.400 €:n lisämäärärahan varaamista kuluvan vuoden.
Seurakunnan taloussääntöä esitetään päivitettynä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeellään 19/2022 uuden taloussääntömallin, jonka pohjalta esitys on valmisteltu. Iitin seurakunnan käytössä oleva taloussääntö on vuodelta 2017.
Kirkkoneuvosto keskusteli hautatoimen haasteista, joita on ilmennyt kuluneen kesän aikana. Alkukesästä seurakuntaan tuli tyytymätöntä palautetta erityisesti hautausmaiden hoitoon liittyen. Asioita on käyty läpi vastaavien työntekijöiden ja kirkkoherran välisessä palaverissa. Suurimmat haasteet liittyivät työvoiman saatavuuteen sekä vuodenaikojen ja säiden odottamattomiin muutoksiin. Muistolehdon tuhkan sirottelualueelle sijoitettava muistokivi on pystytetty viikolla 32 ja sinne johtava väylä polku valmistellaan tulevien viikkojen aikana. 
Kirkkovaltuutettu Jarno Pasoselle esitetään myönnettäväksi ero luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hänen tilalleen valittaisiin uusi jäsen kirkkovaltuustoon, nuoriso- ja rippikoulutyön vastuuryhmään, musiikin vastuuryhmään sekä varajäsen kirkkoneuvostoon ja vaalilautakuntaan.
Lopuksi kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että tänä vuonna kirkossa vietetään diakonian juhlavuotta. Syyskuun 1. päivänä 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Tähän liittyen kirjaston monitoimitilaan on järjestetty elokuun ajaksi aiheeseen liittyvä juhlanäyttely ja diakonian juhlamessua vietetään Iitin kirkossa syyskuun 4. päivänä. Loppusyksyn toimintasuunnitelmat ovat vielä työn alla. (MP)

15.8.2022 19.49