Uutislistaukseen

Kirkonkylän siunauskappeliin lämmitysremontti?

Kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyöt valmistuivat

Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hautausmaakappelin lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämpöön. Kokouksessaan 25.4. kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikuntaan, talouspäällikön lisäksi, Sami Henttosen, Päivi Matilaisen, Eila Metsäpellon, Markku Saarelman, sekä varalle Timo Mikkolan. Samalla päätettiin alustavien suunnitelmien hyväksymisestä ja niiden lähettämisestä Museovirastolle lausunnon pyytämistä varten. Kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyöt on saatu päätökseen ja loppuselvityksen mukaan remontti tuli maksamaan yhteensä 172 802 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 29 562 eurolla.

Keittäjä-siivoojalle myönnettiin pyynnöstä ero tehtävästään. Talouspäällikkö ja emäntä-siivooja valtuutettiin hankkimaan siivoustyötä ostopalveluna, ja selvittämään tehtävien hoitamista yhdessä muiden työntekijöiden ja sijaisten kanssa. Myös yhteistyötoimikunnalta pyydetään lausunto tehtävien uudelleen järjestämisestä. 

Työntekijöiden vuosilomat sekä virkaehtosopimukseen liittyvät muutokset hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Sijaispapeille ja -kanttoreille maksettavista palkkioista päättää kuitenkin vielä kirkkovaltuusto. Arvonlisäveron maksamisesta saatiin laajat ohjeistukset tilintarkastustoimistolta ja seurakunnan tietosuojapolitiikka hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

Kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään em. asioista sekä käsittelemään toimintakertomusta ja tilinpäätöstä maanantaina 9.5. klo 18 seurakuntakeskukselle. (MP)

26.4.2022 08.33