Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

Jumalan rakkaus antaa armon ja vapauden

 

Armon ja hyväksynnän ilmapiiri mahdollistaa aitouden ja vapauden.  Missä tuomitaan ja vaaditaan, siellä alkaa myös ulkokohtaisuus ja esittäminen. Uuden testamentin sanoma kertoo meille ennen kaikkea ja erityisesti rakkaudesta. Jumala on rakkaus. Uuden testamentin alkukielessä, siitä puhutaan sanalla agape, joka tarkoittaa täysin armahtavaa ja kohdetta omana itsenään rakastavaa rakkautta. ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. – – Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.” Jumala ei siis odota, että me ensin rakastaisimme Häntä, vaan Hän rakastaa meitä ja se mahdollistaa myös meissä syntyvän rakkauden. (1 Joh. 4:10, 19)

Näin on, koska Jumala rakastaa ihmistä itseään, ei hänen suorituksiaan tai onnistumisiaan. Sinä olet Hänelle arvokas ja tärkeä omana itsenäsi. ”Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. – – Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.” (Ef. 2:4–5,8)

Siitä lahjasta saa sanan mukaan tulla osalliseksi jokainen Jeesukseen ja Hänen sovitustyöhönsä turvaava ihminen. (Room. 10:13) Uskon, että jopa kaikkein heikoimmaksikin tai vaikkapa jollakin kipeällä tavalla sidotuksi itsensä tunteva ihminen, joka Häntä sydämeensä ja elämäänsä, armahtajakseen ja Vapahtajakseen rukoilee, saa siihen luottaa. Hän itse lupasi: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. (Joh. 6:37) Rukoile siis ja rukoillaan kaikki - ja käydään ammentamaan todellisen armon lähteeltä. Runsasta Jumalan armoa ja siunausta syksyysi ja kaikkeen elämääsi!

 

Petri Välimäki

pastori ja kouluttaja,

Perhenimen evankelinen opisto

 

 

 

Hengellinen pohdiskelu

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa täältä:

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa tämän linkin avulla.

Areiopagi on suomalainen nettijulkaisu, jossa pohditaan uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä.

Reasonable faith on englanninkielinen nettisivusto, jossa käsitellään laajasti tieteen ja uskon välisiä kysymyksiä.