Lähetys -ja avustustyö

Lähetystyö on evankeliumin välittämistä kaikkialle maailmaan, kaikille ihmisille. Lähetystyö pitää sisällään myös palvelutehtävän: ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen, oikeudenmukaisuuden puolustamisen ja aineellisen hyvän jakamisen. Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste -ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Diakonia on kristilliseen lähimmäisrakkauteen perustuvaa palvelu -ja auttamistyötä. Diakonit ovat seurakunnan työntekijöitä, jonka työhön kuuluu sielunhoitoa, taloudellisen avun jakamista, milenterveystyötä, kriisiavun antamista ja vanhustyötä.

Lahjoituksia lähetysjärjestöille voi tehdä käyttäen Iitin seurakunnan viitenumeroa.

Suomen Lähetysseura (SLS)

FI38 8000 1400 1611 30 (viite: 4074676002002556) seurakunnan lähetystyölle palvelusopimusten kohteille

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY)

FI13 8000 1500 7791 95 (viite: 10054183033200109518) Pauli Vanhasen työlle

Suomen Pipliaseura (SPS)

FI58 8000 1800 0557 83 (viestikentään teksti: Suomen suku, Kiina, lukutaitoa naisille, Namibia ym.)

Lähetysyhdistys Kylväjä

FI57 4405 0010 0212 96 (viite: 40152 93901 04)

Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)

FI78 5062 0320 1903 60 (viite: 888 83001 02932)

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)

FI14 5043 1920 0034 52 (viite: 60 30603 08043 62933)

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri
maija.kauppinen(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala
Diakonian viranhaltija, Juko ry:n luottamusmies
sirpa.pusila(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala