Luottamuselinten kokoonpano

Kirkkovaltuusto

* seurakuntavaaleissa valitaan 19 jäsentä
* valtuusto valitsee keskuudesta itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
* kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston ja johtokunnat

Kirkkoneuvosto

* 9 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet, varapuheenjohtaja yksi yhdeksästä   luottamushenkilöstä
* kirkkoherra toimii puheenjohtajana viran puolesta
* valtuuston pj ja vpj läsnäolo-oikeutettuja
* esittelijöinä kirkkoherra ja talouspäällikkö
* kirkkoneuvosto valmistelee valtuuston asiat ja toimeenpanee päätökset

Johtokunnat

* 6 jäsentä + puheenjohtaja + kolme varajäsentä
* esittelijöinä työaloista vastaavat teologit

Diakoniatyön johtokunta

*diakoniatyö, aikuistyö

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta

*jumalanpalveluselämä ja musiikkityö

 

Kasvatusasiain johtokunta
* lapsi- ja perhetyö, pyhäkoulu-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, koulu- ja oppilaitostyö sekä rippikoulutyö

 

Lähetystyön johtokunta

*lähetystyö ja kansainvälinen diakoniatyö

 

Kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja johtokunnille voi lähettää aloitteita toiminnan kehittämiseksi osoitteeseen

Eerolantie 1,

47400 Kausala

tai

sähköpostiin khvirasto.iitti@evl.fi