IITIN SEURAKUNTA

Iitin seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä

KANTTORIN VIRKA (ns. B-virka).

Myös muun piispainkokouksen hyväksymän kanttoritutkinnon suorittaneet hakijat huomioidaan. Hakemukset liitteineen (CV, työ- ja tutkintotodistukset) on osoitettava 4.4.2018 klo 15.30 mennessä Iitin seurakuntaan osoitteella Eerolantie 1, 47400 Kausala, tai sähköpostitse mikko.pelkonen@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan tulee olla valmis saapumaan haastatteluun, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Virka täytetään 1.9.2018 ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hänen tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta, sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote. Kanttorin vaalin toimittaa kirkkovaltuusto.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Viran johtosääntö on luettavissa seurakunnan kotisivuilla. Iitin seurakunnan kanttorin tulee kyetä itsenäiseen suunnitteluun ja monipuoliseen työskentelyyn. Arvostamme sitoutumista kirkon perustehtävään, hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä valmiuksia johtaa ja perustaa myös uusia musiikkiryhmiä. Valittavalla tulee olla mahdollisuus käyttää työssään omaa autoa.

Tarkempia tietoja kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 3871640, email. mikko.pelkonen@evl.fi.

 

Iitin seurakunnan kanttorin viran ohjesääntö

Hyväksytty Iitin seurakunnan kirkkovaltuustossa 15.5.2014

1 §

Kanttorin vaalin toimittaa kirkkovaltuusto.

2 §

Iitin seurakunnassa on ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavaa kelpoisuutta edellyttävä kanttorin virka.

3 §

Keskimmäisen asteen kanttorin tutkintoa edellyttävän viran haltijan tehtävänä on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty

1. johtaa musiikkia ja vastata sen toteutuksesta seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa;

2. vastata kaikki ikäryhmät kattavasta musiikkikasvatuksesta seurakunnassa; erityisesti kanttorin tulee huolehtia virsiopetuksesta ja muun liturgisen musiikin opettamisesta sekä rippikoulun musiikkikasvatuksesta;

3. perustaa seurakuntaan erilaisia musiikkiryhmiä ja vastata niiden toiminnasta;

4. suunnitella ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toimintamuodoissa yhteistyössä muiden työntekijöiden ja eri johtokuntien kanssa;

5. osallistua seurakunnan jumalanpalveluselämän kausisuunnitelman laatimiseen;

6. järjestää seurakunnassa musiikkitilaisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan osallistua niiden toteutukseen;

7. antaa toimialaansa kuuluvaa ohjausta seurakunnan muille työntekijöille;

8. osallistua toimialaansa kuuluvaan täydennyskoulutukseen hyväksytyn koulusuunnitelman puitteissa;

9. vastata seurakunnan urkujen ja muiden soittimien hoidosta ja huollosta sekä seurakunnan nuotistosta;

10. suunnitella ja ohjata muiden asianosaisten kanssa seurakunnan soitinhankintoja;

11. huolehtia toimialaansa liittyvästä tiedotuksesta;

12. valmistella seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunnan kokouksissa käsiteltäviä asioita, tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta;

13. suorittaa muut hänelle annetut tehtävät

Jos seurakunnassa on useita kanttorin virkoja, työnjaosta päättää kirkkoneuvosto.

Kanttorin esimies on kirkkoherra.

Viranhaltija on velvollinen alistumaan tähän ohjesääntöön tehtäviin muutoksiin.