Uutislistaukseen

Kiinteistöstrategiasta iltakoulu

Kirkkoneuvoston 22.11. kokoustiedote

Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui Kausalan seurakuntakeskuksella maanantaina 22.11.2021. Kokouksessa keskusteltiin aktiivisesti valmisteilla olevasta kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategia on työkalu, jolla asetetaan mittarit ja periaatteet, joilla arvioidaan kiinteistöomaisuuden käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. Siinä asetetaan kiinteistöt kolmeen luokkaan; kiinteistöihin, jotka halutaan säilyttää, kiinteistöihin, joita tulisi kehittää, sekä kiinteistöihin, joista voitaisiin luopua. Ennen strategian varsinaista valtuustokäsittelyä päätettiin pitää luottamushenkilöille ja työntekijöille tarkoitettu iltakoulu joulukuun 8. päivänä, jolloin kiinteistöstrategiaan tutustutaan tarkemmin.

Kirkkovaltuustoa varten valmisteltiin myös tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Kirkkoneuvosto esittää 195 113 euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2022–2024. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.

Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi neuvotellun, paikallisen virka- ja työehtosopimuksen, merkitsi tiedoksi työilmapiirikyselyn tulokset, päätti suorituslisän maksamisesta työntekijöille, hyväksyi kolehtisuunnitelman vuodelle 2022 ja päätti hankkia valokuituliittymän seurakuntakeskukselle. BLC-valokuitu otetaan tässä vaiheessa vain varauksena seurakuntakeskuksen seinään, sillä Lahden IT-alueella käytössä oleva kirkkoverkko ei voi vielä toimia yleisessä valokuituverkossa. 

Paikalliseen vanhus- ja vammaisneuvostoon valittiin seurakunnan edustajaksi diakoniatyöntekijä Sirpa Pusila. Kehitysvammaistyön alueellinen sopimus Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa päätettiin irtisanoa ja siirtyä Lahden seurakuntayhtymän kanssa solmittavaan yhteistyösopimukseen. Yhteistyö pitää sisällään yhteisen kehitysvammaistyön papin palveluja, mm. vuosittain yhdessä järjestettävän erityisrippikoulun. Sopimus astuu voimaan vasta vuoden 2022/2023 vaihteessa. Lisäksi diakoniatyön avustuksiin myönnettiin lisämääräraha Uskin testamenttirahastosta. (MP)
 

23.11.2021 09.40