Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto aloitti syyskauden

Asialistalla oli maatilan myynti, piispantarkastuksen pöytäkirja, hautausmaan huoltorakennuksen laajennus sekä seurakuntastrategia

Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto piti syyskauden avauskokouksensa viime maanantaina. Kokouksessa avattiin myytävänä olevan maatilan ostotarjoukset. Tarjouksia oli saapunut seurakuntaan kaikkiaan 12 kappaletta. Kirkkoneuvoston piti 205 502 euron tarjousta hyvänä, ja jatkaa kauppaneuvotteluja tarjouksen tehneen kanssa. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto, asiasta antaa lausunnon Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ja päätöksen vahvistaa kirkkohallitus.

Kirkkoneuvosto keskusteli viime talvella pidetyn piispantarkastuksen pöytäkirjasta. Siinä on huomioita seurakunnan nykytilanteesta sekä ehdotuksia seurakunnan toiminnan kehittämiseksi. Pöytäkirja annetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

Kirkon yhteydessä oleva vanha varastorakennus on purettu ja uudella hautausmaalla olevaa huoltorakennusta päätettiin laajentaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi laajennuksen rakennuspiirustukset, ja valtuutti talouspäällikön hakemaan laajennukselle rakennuslupaa ja suorittamaan rakennusurakaan kilpailutuksen.

Kirkkovaltuuston jo kerran käsittelemän ja muokkaaman strategian ”Kristuksen ystävyyttä Iitissä” kirkkoneuvosto päätti esittää nyt hyväksyttäväksi. Strategia-asiakirja antaa suuntaviivoja seurakunnan toiminnalle vuosina 2019-2026.

Lopuksi merkittiin tiedoksi mm. seuraavat asiat: Uuden kanttorin Lauri Palon tehtävään siunaaminen pidetään su 9.9. klo 10 alkaen Iitin kirkossa. Ja että seurakuntavaalien valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat tulisi toimittaa kirkkoherranvirastoon 17.9. klo 16 mennessä. (MP)

17.8.2018 09.21