Uutislistaukseen

Iitin seurakuntaan on tulossa piispantarkastus

Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto piti kokouksen torstaina 31. elokuuta 2017.

Kokouksessa merkittiin tiedoksi, että Mikkelin hiippakunnan piispa on ilmoittanut toimittavansa piispantarkastuksen Iitissä. Piispapäivät on sovittu pidettäväksi 22.2. Ja 25.2.2018, mutta siihen liittyvä työskentely aloitetaan jo syksyllä.

Kirkkoneuvoston kokouksessa kuultiin seurakunnassa toimistoissa toimivia työntekijöitä, ja kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran tarkastelemaan talouspäällikön ja toimistosihteerin tehtäväkuvia tulevan talven aikana. Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen vähentää seurakunnasta talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, mutta uudet toimintatavat eivät ole vielä täysin selkiytyneet.

Lastenohjaaja Raila Nordlundille myönnettiin ero lastenohjaajan toimesta 1.11.2017 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.

Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksia koskevaan kyselyyn päätettiin vastata kirkkoherran tekemän valmistelun pohjalta. Iitin seurakunnan näkemyksen mukaan esim. Päijät-Hämeen alueen seurakunnat voitaisiin liittää osaksi Mikkelin hiippakuntaan, joka on tällä hetkellä pienin suomenkielisistä hiippakunnista. Iitti kuuluu jo tällä hetkellä Mikkelin hiippakuntaan.

Budjettiraamia tarkennettiin lapsityön ja diakoniatyön osalta. Lapsityössä 30.000 euron vähennys johtuu yhden työntekijän poisjäännistä. Ja diakoniatyössä 40.000 euron diakoniatyön korotustarve havaittiin budjetinlaadinnan yhteydessä.

Hautaustoimelle annettiin uusi toimintaohje: hautaoikeuden uudelleen lunastuksen yhteydessä peritään hinnastonmukainen hautapaikkamaksu ja uusi hallinta-aika alkaa lunastuspäivästä lukien 30 vuotta eteenpäin. Näin ollen takautuvaa hallinta-ajan lunastusta ei tehdä.

Siunauskappelin viemärien sujutukseen hyväksyttiin ainoa annettu tarjous Linercom Oy:ltä, mutta siunauskappelin pihakivetyksen saneeraustarjous päätettiin hylätä.

Vuolenkosken kappelin rakennuspiirustukset päätettiin esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Ne on tehnyt rakennussuunnittelija Heikki Räisänen ja niiden mukaisesti kappelin yhteyteen rakennetaan kellotapuli.

Seurakunnan ensi vuoden tuloveroprosentiksi päätettiin esittää edelleen 1,65 %. Veroprosentista päättää kirkkovaltuusto.

Lisäksi kirkkoneuvosto vahvisti tilojen vuokrahinnastot ja teki valtuustolle esityksen hautaustoimen hinnastoksi. Hinnastot liittyvät toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018-2020, jonka laadinta on käynnistynyt seurakunnassa. (MP)

1.9.2017 08.53