Uutislistaukseen

Kirkkoherran virkaanasettaminen elokuun 13. päivänä

28.7.2017 09.00

Iitin kirkkoneuvoston kokous pidettiin torstaina 27.7.2017.

Kokouksessa käsiteltiin syksyn tapahtumakalenteria, joka hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Syyskauden aloittaa uuden kirkkoherran Mikko Pelkosen virkaanasettaminen sunnuntaina elokuun 13. päivänä. Tilaisuuteen kutsutaan mukaan kaikkia seurakuntalaisia, ensin klo 10 piispa Seppo Häkkisen toimittamaan virkaanasettamismessuun Iitin kirkkoon ja tämän jälkeen Kausalan seurakuntakeskukselle lähetyslounaalle ja päiväjuhlaan. Seurakunnan strategiaa, eli seurakuntasuunnitelmaa päätettiin laatia yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa pidettävässä suunnittelupäivässä syyskuun 10. päivänä.

Kirkkoneuvosto kokouksessa käsiteltiin myös uuden kirkkoherran työskentelyoikeuksiin liittyviä asioita. Pelkoselle myönnettiin seurakunnan nimenkirjoitusoikeus sekä oikeus käsitellä henkilöstön terveydentilaa koskevia tietoja. Lisäksi kirkkoneuvosto myönsi Pelkoselle luvan jatkaa ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamista Mikkelin tuomiokapitulin hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion laadintaa aloitettiin hyväksymällä talousarvion laadintaohje, ja talousarvion raamit. Näin vuoden 2018 talousarvio olisi kokonaisuudessaan 1 285 358 euron suuruinen. Aiemmin kirkkoneuvosto on päättänyt, että myös Iitin seurakunta lähtee mukaan Kouvolan rovastikunnan yhteiseen Risteys-seurakuntalehteen. Nyt hyväksyttiin lehden kustantamisesta optiovuosi 2018, jonka hoitaa SLY-kirkkolehdet Oy. Arvio Iitin osuudesta seurakuntalehden sekä rovastikunnan kirkollisten ilmoitusten kustannuksista on 5.200 €.

Alkuvuoden kolehtien toteutuma merkittiin tiedoksi. Suurin yksittäinen kolehti on ollut 22.1. Suomen ekumeeniselle neuvostolle kerätty 409 euron kolehti. Tammikuun lopun kolehtituottoja kasvattivat kirkkoherranvaalien järjestelyt. Normaalisunnuntain kolehtituotot liikkuvat sadan euron molemmin puolin. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyi myös loppuvuoden kolehtisuunnitelman esityksen mukaan. Kirkkohallituksen yleiskirjeen ohjeistuksen mukaan kolehteja kerätään erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen, eikä esim. seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.

Lahjoituksena kirkkoneuvosto päätti seurakunnan puolesta ottaa vastaan Hilkka Suutarisen perikunta lahjoittaman pianon, joka on jo käytössä seurakunnan Kahvituvalla.