Uutislistaukseen

Iittiin haetaan seurakuntapastorin sijaista

Keittiö- ja siivoustyöntekijänä aloittaa Tanja Kröger

Seurakuntapastori Heini Kontiainen on saanut kutsun Heinolan seurakuntapastorin virkaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika, jonka ajaksi Kontiainen anoo virkavapautta. Kirkkoneuvosto päätti puoltaa Kontiaisen virkavapausanomusta ja hakee hänelle sijaista 17.5.-30.11. väliseksi ajaksi. Hakuaika viransijaisuuteen päättyy 29.3. klo 15. Pappien virkavapauksista ja virkamääräyksistä päättää tuomiokapituli. Osa-aikaiseen keittiö- ja siivoustyöntekijän päätettiin palkata 1.4. alkaen Tanja Kröger Elimäeltä.

Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 119.102,40 euroa alijäämäisenä. Alijäämän syntymiseen vaikutti sijoituksista tehdyt arvonalentumiset, joita oli yhteensä 93.185,26 euroa. Vuonna 2021 seurakunnan poistosuunnitelmaa muutetiin, joka aiheutti tuolloin suuren poistomäärän. Vuonna 2022 poistojen määrää lisäsi kirkon lämmitysjärjestelmän muutosinvestointi. Silti seurakunnan taloutta voidaan pitää edelleen vakaana. 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Toimintavuonna pidettiin seurakuntavaalit ja korona-ajan jälkeen päästiin aloittamaan jälleen normaalia seurakuntatoimintaa. Tilinpäätös ja toimintakertomus päätettiin jättää tilintarkastusyhteisölle tarkistettavaksi ja tilikauden alijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Mikko Pelkonen
Mikko Pelkonen
Kirkkoherra
mikko.pelkonen(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala

22.3.2023 11.01