Uutislistaukseen

Heinlahden uimarannan perustaminen etenee

Kirkkoneuvosto päätti maanantain kokouksessaan etätyömahdollisuudesta, taloudellisen avustamisen periaatteista, kirkollisten ilmoitusten julkaisemisesta KS Keskiviikko -lehdessä, partiokolon sisustamisesta sekä Heinlahden uimarannan käyttöoikeussopimuksesta. 

Etätyö mahdollistetaan seurakunnan talouspäällikölle osa-aikaisesti. Paikallaoloa edellytetään seurakunnan toimistojen auki ollessa ja etätyöstä sovitaan aina erikseen, lähinnä keskittymistä vaativien virkatehtävien yhteydessä. 

Diakoniatyölle laaditut uudet taloudellisen avustamisen periaatteet hyväksyttiin. Uusien avustusperiaatteiden laadinnassa on liitytty muiden seurakuntien hyväksi havaittuihin käytöntöihin. Päivittämisellä pyritään avustustoiminnan selkeyteen ja läpinäkyvyyteen. Ensisijaisesti seurakunnan avustustoiminnassa pyritään neuvomaan avun tarvitsijoita yhteiskunnallisen avun, esim. toimeentulotuen piiriin. Diakoniatyön tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen ja elämänhallinnan tukeminen.

Kirkkoneuvosto päätti tarttua Kaakon viestinnän tarjoukseen koskien kirkollisten ilmoitusten julkaisua KS Keskiviikko -ilmaisjakelulehdessä. Tarkoituksena on julkaista seurakuntien palstalla muiden seurakuntien tapaan viikon jumalanpalvelus-, tapahtuma- ja elämänkaaritiedot, ensi toukokuusta lähtien.

Harri Nuutisen tekemän aloitteen mukaisesti partiolippukunta Kymen Kotkille annettiin lupa sisustaa seurakuntakeskuksella olevaa partiokoloa kolomaiseksi. Toinen Nuutisen tekemä aloite koskien Heinlahden hiekkarannan muuttamista yleiseksi hiekkarannaksi eteni myös. Asiasta on käyty neuvottelua kunnan kanssa, ja nyt kirkkoneuvosto hyväksyi alueen käyttöoikeussopimuksen 1.6.2023-31.5.2043. Sopimuksen mukaan seurakunta luovuttaa alueen uimarantakäyttöön, ja kunta vastaa uimarannan perustamisesta, rakenteista ja kunnossapidosta. Sopimus menee vielä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Mikko Pelkonen
Mikko Pelkonen
Kirkkoherra
mikko.pelkonen(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala

28.2.2023 09.23