Uutislistaukseen

Poistosuunnitelman muutos aiheutti suuren alijäämän

SYKE-illassa haastatteluvieraana kenttäpiispa Pekka Särkiö

Iitin seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa 522817 euron alijäämää. Poikkeuksellista tulosta selvittää edellisenä vuonna kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti uusittu poistosuunnitelma. Poistoaikoja lyhennettiin, joten viime vuoden alijäämä selittyy suurelta osin kirjanpitoteknisesti, kun vanhoja investointeja poistettiin kertakorjauksena. Mikäli poistosuunnitelmaa ei olisi muutettu, alijäämää olisi kertynyt vain 7920 euroa. Vähäisesti alijäämään vaikuttivat kertomusvuoden aikana tapahtuneet monet henkilöstömuutokset, sekä toteutumattomat tulot, joita koronavuoden aikana jäi saamatta. Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen hyväksymistä kirkkovaltuustolle ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hakea seurakunnalle ympäristödiplomia, hyväksyi
maanvuokrasopimuksen Radansuun Erämiesten kanssa, päivitti terveydenhuollon toimintasuunnitelmaa ja teki lisäyksiä koulutussuunnitelmaan. 

Myös Ukrainan tilanne puhututti kirkkoneuvostoa. Tähän liittyen päätettiin aloittaa seurakunnan valmiussuunnitelman päivittäminen ja nimettiin diakoniatyöntekijä Sirkku Lindstam seurakunnan yhdyshenkilöksi mahdollisten pakolaisten auttamiseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto toivoo, että seurakuntalaiset osallistuvat ukrainalaisten auttamiseen järjestäytyneesti, kuten Kirkon ulkomaanavun kautta. Suunnitteilla on myös tukikonsertti ukrainalaisten auttamiseksi yhdessä Iitin musiikkijuhlayhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lopuksi merkittiin tiedoksi tulevia tilaisuuksia: Sunnuntaina 27.3. Kausalan seurakuntakeskuksella pidetään klo 17 SYKE-ilta, jossa on ajankohtaisena aiheena Rauha. Haastatteluvieraana SYKE-illassa on kenttäpiispa Pekka Särkiö. Pitkäperjantaina 15.4. Iitin kirkkoon saadaan saarnavieraaksi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, sekä Iitin musiikkikurssin opettajia, jotka esittävät Haydnin teoksen Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä. (MP)

22.3.2022 09.13