Puna-oranssilla pohjalla sanat uskottu toivottu rakastettu
seurakuntavaalit suomen ev.lut. kirkko

Seurakuntavaalit ja äänestäminen

Iitin seurakunnassa järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan Iitin kirkkovaltuustoon 19 jäsentä vuosiksi 2023-2026. Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022 ja tuolloin, varsinaisen äänestyspäivänä, äänestys järjestetään Kausalan seurakuntakeskuksessa klo 11-20. Ennakkoäänestys toteutetaan 8.-12.11.2022, kirkkoherranvirastossa ja pistepäivinä eri paikoissa erikseen kirkollisissa ilmoituksissa ilmoitettavina ajankohtina.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Pyyntö kotiäänestyksestä tulee jättää kirkkoherranvirastoon 4.11. klo 16 mennessä.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet.

 

Ehdokkaaksi ryhtyminen ja valitsijayhdistyksen perustaminen

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022, on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022, antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta, on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu, eikä ole vajaavaltainen.

Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä on perustanut. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9. klo 16.

Vaaliasiakirjoja saa kirkkoherranvirastosta, osoite Eerolantie 1, Kausala, tai tulostamalla osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, s-posti mikko.pelkonen@evl.fi, puh. 050 3871640.

Tärkeät päivämäärät

- Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022
- Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
- Vaalipäivä 20.11.2022

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
mikko.pelkonen(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala