KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                                    Maanantaina 5. lokakuuta 2020 klo 18.00

Paikka:                                Seurakuntakeskus, Kausala, Kahvio

Käsiteltävät asiat:

§ 94                     Kokouksen avaus, alkuhartaus

§ 95                     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 96                     Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

§ 97                     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

§ 98                     Kirkkovaltuuston 14.9.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano

§ 99                     Rippikoulun paikallissuunnitelma ja vuosisuunnitelma

§ 100                   Kanttorin vuosiloma- ja virkavapausanomus sekä sijainen     Salassapidettävä                

§ 101                   Paikallinen työehtosopimus

§ 102                   Testamenttihaudan muistokiven kunnostus

§ 103                   Tiedosta toimeen- hankesopimuksen irtisanominen

§ 104                   Olosuhdepalvelun tarjoukset

§ 105                   Lisämäärärahat investointisuunnitelmaan 2020

§ 106                   Vastuuryhmäasia

§ 107                   Koulutussuunnitelma vuodelle 2021

§ 108                   Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelu

§ 109                   Poistosuunnitelman päivitys

§ 110                   Suomi.fi-palvelun valtuutus

§ 111                   Muut asiat

§ 112                   Aloitteet

§ 113                   Tiedotusasiat

  • päätösluettelot
  • johtokuntien pöytäkirjat
  • ilmoitusasiat

§ 114                   Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Kausalassa 28.9.2020

Mikko Pelkonen

kirkkoherra