KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                                    Maanantaina 31. elokuuta 2020 klo 18.00

Paikka:                                Seurakuntakeskus, Kausala, Kahvio

Käsiteltävät asiat:

§ 74                     Kokouksen avaus, alkuhartaus

§ 75                     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 76                     Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

§ 77                     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

§ 78                     Kirkkovaltuuston 15.6.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano

§ 79                     GreenUp Group Oy:n tarjous olosuhdepalvelusta

§ 80                     OptiWatti Oy:n tarjous

§ 81                     Iitin Latu ry:n ja Kirkonkylä-Radansuun kyläyhdistyksen polkuhankesopimus

§ 82                     Iitin Matkailu ry:n lisäyspyyntö maanvuokrasopimukseen

§ 83                     Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020 - 2022

§ 84                     Ylimmän johdon peruspalkkojen tarkistaminen 1.5.2021 alkaen

§ 85                     Talousarvion laadintaohje vuodelle 2021

§ 86                     Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2020 Lahdessa

§ 87                     Esitys tuloveroprosentiksi vuodelle 2021

§ 88                     Diakoniatyössä avustuskäytänteen muuttaminen

§ 89                     Syksyn 2020 toiminta

§ 90                     Muut asiat

§ 91                     Aloitteet

§ 92                     Tiedotusasiat

  • päätösluettelot
  • johtokuntien pöytäkirjat
  • ilmoitusasiat

§ 93                     Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus