KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanataina 20. tammikuuta 2020 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Iitin seurakunnan metsäsuunnitelma 2019 - 2028

6. Kirkkovaltuuston 11.12.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano

7. Kolehtien toteutuma 1.1. – 31.12.2019

8. Museoviraston lausunto hakkuusta tilalla Iso-Parola

9. Palkka-asiamiehen selvitys vuodelta 2019

10. Kuuleminen poikkeamislupahakemuksen johdosta

11. Tietosuojavastaavan valinta

12. Kirkkohallituksen ohjausryhmän työskentelyyn osallistuminen

13. Vuositarjousten kilpailutus 2020

14. Vuoden 2020 kolehtisuunnitelman muutos

15. Talousarvion 2020 täytäntöönpano

16. Hautausmaiden kesähoitohinnasto vuodelle 2020

17. Luonnonsuojelualueiden perustaminen

18. Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

19. Kevään 2020 toiminta

20. Muut asiat

21. Aloitteet

22. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

23. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus