KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                                    Maanantaina 18. toukokuuta 2020 klo 18.00

                                            Liittyminen Teams-kokoukseen aloitetaan klo 17.45

Paikka:                                Seurakuntakeskus, Kausala, Teams-kokous

Käsiteltävät asiat:

§ 58                     Kokouksen avaus, alkuhartaus

§ 59                     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 60                     Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

§ 61                     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

§ 62                     Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

§ 63                     Kiinteistötyöryhmän valmistelu

§ 64                     Hiilineutraalisuusavustuksen hakeminen

§ 65                     Diakoniatyön tilanne

§ 66                     Koronarajoitusten asteittainen purkaminen kesällä

§ 67                 Loppuraportti hallintotyöryhmän toiminnasta

§ 68                     Muut asiat

§ 69                     Aloitteet

§ 70                     Tiedotusasiat

  • päätösluettelot
  • johtokuntien pöytäkirjat
  • ilmoitusasiat

§ 71                     Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus