KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantaina 16. maaliskuuta 2020 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

§ 27 Kokouksen avaus, alkuhartaus

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

§ 30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

§ 31 Kirkkovaltuuston 11.2.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano

§ 32 Lehessaaren kirjelmä

§ 33 Riippusilta asian eteneminen ja huomautukset

§ 34 Työterveyshuollon järjestäminen ja toimintasuunnitelman päivitys

§ 35 Työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportti

§ 36 Vastuuryhmät ja toimintasääntö

§ 37 Seurakuntatyön väliesimiestason purkaminen

§ 38 Sarilan testamenttirahastosäännön muutos

§ 39 Iitin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

§ 40 Muut asiat

§ 41 Aloitteet

§ 42 Tiedotusasiat

- päätösluettelot

- johtokuntien pöytäkirjat

- ilmoitusasiat

§ 43 Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Kausalassa 9.3.2020

 

Mikko Pelkonen

kirkkoherra