KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Sunnuntaina 10. maaliskuuta 2019 klo 18.00 19:56

Paikka Iitin kirkko, Iitti

Läsnä

Ikonen Veikko puheenjohtaja

Aalto Lilli varsinainen jäsen

Jaakola Pasi varsinainen jäsen

Kausalainen Marja varsinainen jäsen

Lehtinen Esa varsinainen jäsen

Leino Eira varsinainen jäsen

Lonka Hannu varsinainen jäsen

Matilainen Päivi varsinainen jäsen

Metsäpelto Eila varsinainen jäsen

Mikkola Timo varsinainen jäsen

Niinipuu Maria varsinainen jäsen

Nuutinen Harri varsinainen jäsen

Pasila Olli varsinainen jäsen

Pasonen Jarno varsinainen jäsen

Pethman Raili varsinainen jäsen

Saarelma Markku varsinainen jäsen

Similä Pauli varsinainen jäsen

Viitala Leena varsinainen jäsen

Väinölä Hannu varsinainen jäsen

Mäenpää Iiris sihteeri

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra

Hersta Henri, kanttorinviran hakija, paikalla klo 18.00 18.45

Maaninka Enni, kanttorinviran hakija, paikalla klo 19.00 19.33

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

18 §

Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, minkä jälkeen kokous julistettiin alkaneeksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

19 §

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 27.2.2019 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.

Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 27.2. 10.3.2019. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 7.3.2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 19 valtuutettua, joista 19 varsinaista jäsentä.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

20 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan keskiviikkona 13.3.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 12.00.

KV päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 13.3.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Kausalainen ja Markku Saarelma.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

21 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

KV päätös:

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

KANTTORIN VAALI

22 §

Kirkkoneuvosto 28.1.2019 § 16:

”Lauri Palo on jättänyt eroilmoituksen kanttorin virasta 31.12.2018 lukien koeajan puitteissa. Virka on B-kanttorin virka ja viran johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.5.2014. Viranhaltijan valinnasta päättää kirkkovaltuusto.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Lauri Palon eroilmoituksen ja päättää seuraavaa:

1) Julistetaan virka haettavaksi oheisen viranhakuilmoituksen mukaisesti (Liite 4). Ilmoitus julkaistaan seurakunnan kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, oikotie.com-palvelussa, sekä Kotimaa- ja Iitinseutu-lehdissä (Liite 5). Haku päättyy 22.2.2019 klo 15.30.

2) Valitaan haastatteluryhmä suorittamaan mahdolliset viranhakijoiden haastattelut.

3) Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle helmi-maaliskuun aikana.

4) Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan joko maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuun kokouksessa.

5) Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan korotettuna 100 eurolla.

KN päätös:

Keskusteltiin viranhakuilmoituksesta.

Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:

Muutetaan palkkausta koskeva kohta ilmoituksesta muotoon: Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka korotettuna 100 eurolla. Hyväksytään hakuilmoitus muilta osin. Ilmoitus julkaistaan seurakunnan kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, oikotie.com-palvelussa, sekä Kotimaa- ja Iitinseutu-lehdissä. Haku päättyy 22.2.2019 klo 15.30.

Valitaan haastatteluryhmä suorittamaan mahdolliset viranhakijoiden haastattelut.

Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle maaliskuun aikana.

Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan joko maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuun kokouksessa.

Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan korotettuna 100 eurolla.

Valittiin haastatteluryhmä suorittamaan mahdolliset viranhakijoiden haastattelut. Haastatteluryhmään valittiin Marja Hannikainen, Maria Niinipuu, Harri Nuutinen ja kirkkoherra Mikko Pelkonen.

Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle maaliskuun aikana.

Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan joko maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuun kokouksessa.

Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan korotettuna 100 eurolla.

Timo Mikkola poistui kokouksesta soittamaan Marja Hannikaiselle ja varmistamaan, että hänet voidaan valita työryhmään klo 19.40 – 19.42. Marja Hannikainen antoi suostumuksensa. ”

Kirkkoneuvosto 25.2.2019 § 44:

”Kanttorin virkaan saapui määräaikaan mennessä 22.2.2019 klo 16.00 neljä hakemusta. Hakijat: Henri Hersta Töölön seurakunnan ns. A-kanttorin virassa, Janne Koskela Liperin seurakunnan ns. C-kanttorin virassa, Enni Maaninka valmistunut tammikuussa 2019 Sibelius-Akatemiasta ns. Bkanttorin pätevyyteen ja Juha Nurmi Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan ns. B-kanttorin virassa. 25.2.2019 Juha Nurmi perui hakemuksensa.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Päätetään, ettei 28.1.2019 valittu kanttorin vaalin haastatteluryhmä (Marja Hannikainen, Maria Niinipuu, Harri Nuutinen ja kirkkoherra Mikko Pelkonen) aloita tehtäväänsä, vaan kutsutaan Henri Hersta ja Enni Maaninka 10.3.2019 pidettävään kirkkovaltuuston kokoukseen haastateltavaksi, jotta kanttorin viran täyttäminen saadaan nopeammalla aikataululla eteenpäin. Haastateltavilta pyydetään virren säestys näyte, suoritetaan haastattelu ja lyhyt urkujensoittonäyte. Kirkkovaltuusto tekee tässä kokouksessaan päätöksen kanttorin virkaan valittavasta henkilöstä.

KN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”

Hakuilmoitus liite 1. Haastatteluun kutsuttujen hakemukset liitteenä nro 2.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuisi kirkkovaltuuston kokoukseen haastateltavaksi hakijoista Henri Herstan ja Enni Maaningan.

2. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaisi kanttorin vaalin.

KV päätös:

Ennen haastateltavien saapumista kirkkoherra jakoi Herstan ja Maaningan työ- ja tutkintotodistukset valtuutetuille tutustuttavaksi.

Kanttorin viranhakija Hersta oli kutsuttu kokoukseen klo 18.00. Aluksi Herstaa pyydettiin säestämään virsi 173:1-2 ja aloittamaan yhteisen virren. Kirkkoherra haastatteli Herstaa, joka esitteli itsensä, kertoi harrastuksistaan, näkemyksistään kanttorintyöstä, musiikkielämän kehittämisestä Iitissä, suhteestaan kevyempään hengelliseen musiikkiin ja erilaisen hautajaismusiikin hyväksymiseen sekä yhteistyömahdollisuuksista eri työmuotojen kanssa. Valtuutetut esittivät kysymyksiä mielimusiikista/säveltäjästä, asumispaikasta, erilaisten laulullisten lahjojen huomioon ottamisesta kuorotoiminnassa ja yksinlaulutaidosta. Lopiksi Herstaa pyydetiin esittämään uruilla
lyhyt soittonäyte. Puheenjohtaja kiitti hakijaa haastattelusta ja ilmoitti, että vaalin tuloksesta tiedotetaan hänelle kokouksen jälkeen.
Hersta poistui kokouksesta klo 18.45, jonka jälkeen puheenjohtaja ehdotti kokoustaukoa ja vapaata keskustelua ennen seuraavan hakijan saapumista.

Kanttorin viranhakija Enni Maaninka saapui kokoukseen klo 18.50 ja kokousta jatkettiin hänen haastattelullaan. Aluksi Maaninkaa pyydettiin säestämään virsi 182 ja aloittamaan yhteisen virren. Kirkkoherra haastatteli Maaninkaa, joka esitteli itsensä, kertoi harrastuksistaan, työkokemuksestaan, näkemyksistään kanttorintyöstä, musiikkielämän kehittämisestä Iitissä, suhteestaan kevyempään hengelliseen musiikkiin ja erilaisen hautajais- ja häämusiikin hyväksymiseen sekä yhteistyömahdollisuuksista eri työmuotojen kanssa. Valtuutetut esittivät kysymyksiä mielimusiikista/säveltäjästä, asumispaikasta, lapsi- ja nuorisokuoron kokoamisesta, bänditoiminnan vetämisestä ja muiden soitinten soittotaidosta. Maaninkaa pyydettiin laulamaan ja hän lauloi iltavirren ilman säestystä. Lopiksi Maaninkaa
pyydetiin esittämään uruilla lyhyt soittonäyte. Puheenjohtaja kiitti hakijaa haastattelusta ja ilmoitti, että vaalin tuloksesta tiedotetaan hänelle kokouksen jälkeen.

Maaninka poistui kokouksesta klo 19.33, jonka jälkeen puheenjohtaja ehdotti neuvottelutauon pitämistä tavoitteena yksimielinen valinta.

Päätettiin pitää lyhyt neuvottelutauko sakastissa, joka alkoi klo 19.35 ja päättyi klo 19.39.

Neuvottelutauon jälkeen valtuutettu Similä ehdotti valittavaksi Iitin kanttorin virkaan Enni

Maaningan ja valtuutettu Aalto kannatti Similän ehdotusta. Valtuutettu Lehtinen teki vastaehdotuksen valittavaksi kanttorin virkaan Henri Herstan ja valtuutettu Metsäpelto kannatti Lehtisen ehdotusta.

Puheenjohtaja ehdotti, että toiseksi eniten ääniä saanut hakija valittaisiin vaaralle, mikäli ensimmäiseksi valittu ei ottaisi virkaa vastaan. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi tulleen kaksi kannatettua ehdotusta valittavasta henkilöstä. Puheenjohtaja ehdotti suljettua lippuäänestystä, jota kannatettiin yksimielisesti. Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Puheenjohtaja ohjeisti valtuutettuja siten, että äänestyslippuun kirjoitetaan sen henkilön nimi, jolle halutaan ääni antaa. Äänestää voi kaikkia kolmea (3) hakijaa. Ääntenlaskijat Kausalainen ja Saarelma jakoivat äänestysliput ja keräsivät äänestysliput vaalin jälkeen. Suoritetun ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: Maaninka kymmenen (10) ääntä ja Hersta 9 ääntä yhteensä 19 ääntä. Käytiin keskustelu valintaan vaikuttaneiden perustelujen kirjaamisesta pöytäkirjaan. Valtuutettu Pasila ilmaisi perusteluksi vaalin tuloksen, eikä muita perusteluja tarvita. Valtuutettu Metsäpelto kannatti Pasilan ehdotusta. Päätettiin yksimielisesti, että vaalintulos riittää perusteluiksi.

Kirkkovaltuusto valitsi Iitin seurakunnan kanttorin virkaan äänestyksessä eniten ääniä saaneen Enni Maaningan Helsingistä.

Kirkkovaltuusto valitsi Henri Herstan varasijalle, mikäli valittu Enni Maaninka kieltäytyisi ottamasta virkaa vastaan.

Äänestysliput liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella

Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

MUUT ASIAT

23 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MAHDOLLISET ALOITTEET

24 §

Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Aloitteita ei tehty.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

TIEDOTUSASIAT

25 §

Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi että:

- seurakunnassa eletään paastonaikaa ja kinkereitä pidetään eri kylillä. Kirkkoherra kutsui

valtuutettuja osallistumaan kylänsä kinkereille

- 13.3. pidetään Talvisodan päättymisen muistohetki kirkossa

- valtuutettu Nuutiselle ojennettiin syntymäpäiväkukat pian olevan syntymäpäivän johdosta.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

26 §

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi, jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa veisattiin virsi 548 ja kirkkoherra lausui Herran siunauksen.

Veikko Ikonen                               Iiris Mäenpää

puheenjohtaja                               sihteeri

Olemme tarkistaneet kirkkovaltuuston kokouksen 13.3.2019 pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kausalassa 13.3.2019

Marja Kausalainen                      Markku Saarelma

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.3. - 16.4.2019.

Mikko Pelkonen

kirkkoherra