KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                                Maanantaina 25. maaliskuuta 2019 klo 18.00

Paikka:                            Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala                                       

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Palkantarkistukset tuntipalkkajärjestelmässä

 6. Järjestelyerä ylimmän johdon palkkaukseen,   Salassapidettävä

 7. Vuosilomasuunnitelman vahvistaminen lomakaudelle 2019

 8. Käyttöoikeussopimus Iitin Matkailu ry:n kanssa

 9. Maanvuokrasopimuksien uusiminen

 10. Metsästysvuokrasopimusten uusiminen

 11. Iitin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

 12. Muut asiat

 13. Aloitteet
 14. Tiedotusasiat: Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat, Ilmoitusasiat
 15. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

   

  Kausalassa 13.3.2019

   

  Mikko Pelkonen

  kirkkoherra