KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                                Maanantaina 25. helmikuuta 2019 klo 18.00

Paikka:                            Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

                                                         

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Kappalaisen sivutoimilupa

 6. Koskenniskan kyläkirkko 100 vuotta

 7. Vuolenkosken kyläyhdistyksen vetoomus

 8. Lahden IT-alueen laajentuminen

 9. Lahden IT-alueen yhteistyösopimuksen päivittäminen

 10. Liittyminen Kuntahankintojen operaattoripalvelut -sopimukseen

 11. Hälytyspäivystysten siirto huoltoliikkeelle

 12. Mobiilitavoitettavuuskorvauksen poistaminen

 13. Iitin Matkailu ry:n riippusiltahanke

 14. Työkaarimallin käyttöönotto

 15. Risteys-lehden hankinnan eteneminen, uuden sopimuksen järjestelyt ja julkaisusuunnitelma 2019

 16. Muut asiat

 17. Aloitteet
 18. Tiedotusasiat  - Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirja - Ilmoitusasiat
 19. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus