Virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaus

Iitin kirkkoherranvirasto

Eerolantie 1, 47400 Kausala

p. 05 829 3323

khvirasto.iitti(at)evl.fi

Avoinna ma-pe klo 9-12

 

 

 

Virkatodistuksen tilaus

Virkatodistuksen voit tilata sähköpostilla osoitteesta khvirasto.iitti@evl.fi tai sähköisellä lomakkeella  tai puhelimitse 05 8293323  tai paikan päällä käymällä (ma-pe klo 9-12).

 

Virkatodistus

Suomen väestötietojärjestelmään merkitty henkilö voi tarvitessaan saada hyväksyttävää tarkoitusta varten otteen väestötietojärjestelmästä elossa olevista henkilöistä (virkatodistus). Virkatodistuksen voi saada kotiseurakuntansa kirkkoherranvirastosta.

Virkatodistuksesta ilmenevät henkilötiedot: nimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, siviilisääty,
rekisteriviranomainen ja kotikunta.

Tarvittaessa saadaan todistukselle myös tiedot puolisosta ja lapsista sekä vanhemmista,
mikäli tiedot ilmenevät seurakunnan rekisteristä.

 

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen, pankkia, kuolinpesän asioiden hoitoon ja lainhuutoon.

Perunkirjoitusta varten sukuselvitys tehdään vainajan viimeisessä seurakunnassa 1.10.1999 alkaen ja sitä aikaisemmasta ajasta on tilattava erikseen kaikista niistä seurakunnista, joissa henkilö on 15 vuotta täytettyään ollut kirjoilla.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.
Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

HUOM! Väestötietolain 30 § 1 momentin mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen,
johon ne on luovutettu.

 

Virkatodistusmaksut

Todistuksista perittävät maksut

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjurijäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset: Mikäli Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta veloitetaan  9 euroa. Virkatodistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin virkatodistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan.

30 euroa maksavat todistukset: Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 euroa. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto - tai kuolintieto, todistusmaksaa 9 euroa. 

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 7 euroa.

Nämä virkatodistusten maksut ovat tulleet voimaan 15.4.2014 alkaen. Päätöksen maksumuutoksesta on tehnyt Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen määräämisestä. Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2014. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavien todistusten maksuja.

Lähde: Kirkkohallituksen asiakastiedote 28.4.2017 ja kirkkohallituksen yleiskirje nro 9/2017