KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                         Maanantaina 29. huhtikuuta 2019 klo 18.00

Paikka:                     Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala                                

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Toimistosihteerin toimenkuvaus

 6. Aloite: Musiikkijuhlien puitesopimus

 7. Kirkkoneuvosto seurakunnan hengellisen elämän edistäjänä

 8. Lisäys hautainhoitohinnastoon

 9. Testamenttivarojen sijoittaminen

 10. Ostotarjous

 11. Siirtyminen alueellisen keskusrekisterin jäseneksi
 12. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

 13. Talouden ja hallinnon tarkastus vuosille 2019 – 2022

 14. Tiedosta toimeen -hanke

 15. Muut asiat

 16. Aloitteet
 17. Tiedoitusasiat - Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat - Ilmoitusasiat
 18. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

   

  Kausalassa 17.4.2019

   

  Mikko Pelkonen

  kirkkoherra