KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:                                   Maanataina 28. tammikuuta 2019 klo 18.00

Paikka:                                Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala                                       

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Kirkkovaltuuston 18.12.2018 ja 21.1.201 kokouksien päätösten täytäntöönpano

 6. Kirkkoneuvoston kokouksista päättäminen

 7. Kirkkoneuvoston edustajien valitseminen johtokuntiin

 8. Toimikuntien ja työryhmien asettaminen

 9. Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat

 10. Yhtiökokousedustajat vuoden 2019 - 2020 yhtiökokouksiin

 11. Varajäsenet osakaskuntien ja tiekuntien kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020

 12. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaisten valtuuksien määrittäminen

 13. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n mukaisten valtuuksien määrittäminen

 14. Seurakunnan edustajan valinta Risteys-lehden toimitusneuvostoon

 15. Kolehtien toteutuma 1.1. – 31.12.2018

 16. Kanttorin virka

 17. Palkka-asiamiehen selvitys

 18. Talousarvion 2019 täytäntöönpano

 19. Taloustoimiston aukioloajan supistaminen

 20. Hautausmaiden kesähoitohinnasto vuodelle 2019

 21. Hallinnon ja talouden tarkastus vuosille 2019 – 2022

 22. Kevään 2019 toiminta

 23. Muut asiat

 24. Aloitteet
 25. Tiedotusasiat  - Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirja -Ilmoitusasiat
 26. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus