KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika:              Maanantaina 27. toukokuuta 2019 klo 18.00

Paikka:          Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Kirkkovaltuuston kokouksen 13.5.2019 pöytäkirja

6. Kirkkoneuvoston pöytäkirjan 29.4.2019 korjaus

7. Järjestelyerä ylimmän johdon palkkaukseen              Salassapidettävä

8. Koskenniskan kyläkirkko 100 vuotta konsertin rahoitus

9. Kirkkoneuvoston edustajien valinta Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry:n kanssa käytäviin neuvotteluihin vuoden 2020 Musiikkijuhlista

10. Neuvostoaloite 28.1.2019

11. Neuvosto 29.4.2019 aloite 1

12. Neuvosto 29.4.2019 aloite 2

13. Talousarvion laadintaohje

14. Muut asiat

15. Aloitteet

16. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

17. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus