Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Jumalanpalvelus - mitä siellä tapahtuu? Rukous - sydämen puhetta Jumalalle Sana sinulle - hartaus joka pyhäpäivälle Hartaudet Horisontti Yle AreenaPisara Yle Areena
 

Kenen joukoissa seisot

”Kenen joukoissa seisot?”, kysyttiin Aulikki Oksasen sanoittamassa kappaleessa, joka nousi 70-luvulla taistolaisliikkeen tunnuslauluksi. Hieman samalla tavalla voisi kysyä myös tulevana sunnuntaina, jolloin vietetään kolmatta paastonajan sunnuntaita. Sunnuntain aiheena on: Jeesus, Pahan vallan voittaja. Pyhän aihe kysyy meiltä, kenen puolella me olemme. Voisiko jopa kysyä: Kenen joukoissa seisomme?

Jeesus taisteli pahan valtaa vastaan karkottamalla pahoja henkiä ja torjuessaan Paholaisen kiusaukset erämaassa. Vanhastaan on opetettu, että Jeesus on vapauttanut meidät Synnin, Kuoleman ja Pahan vallasta. Vaikka Synnin, Kuoleman ja Pahan valta näyttäytyykin tässä maailmassa suurelta, on Vapahtajamme valta vieläkin suurempi. Vaikka nämä kolme edelleenkin vaikuttavat tässä maailmassa ja meidän jokaisen elämässä, on niiden valta kuitenkin jo murrettu.

Kenen joukoissa seisot? Jeesus lähetti kerran opetuslapsensa ja antoi heille käskyn julistaa Jumalan valtakunnan tuloa ja ajaa pois pahoja henkiä. Jeesus lähetti oppilaansa maailmaan taistelemaan pahan valtaa vastaan. Samalla tavalla Jeesus lähettää jokaisen seuraajansa, myös meidät, taistelemaan maailmassa vallitsevaa pahaa vastaan. Samalla se tarkoittaa myös kamppailua meissä itsessämme ja omassa sisimmässämme asuvaa pahaa vastaan. Luulen että tällä rintamalla käydään se kaikkein kovin taistelu.

Jeesus sanoi: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani…” (Joh.14:23–24)

Rukoilemme: Kaikkivaltias Jumala. Sinä hallitset voimallasi myös pahaa. Varjele meitä antautumasta sen valtaan ja anna rakkautesi ohjata elämäämme. Kutsu ja varusta sinä meidät taisteluun pahan valtaa vastaa. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Ville Hiltunen

Iitin seurakunta

 

 

 

Hengellinen pohdiskelu

Uskonelämä sisältää usein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Omaan hengelliseen pohdiskeluun voi etsiä rinnallakulkijaa ja kanssaihmettelijää seurakunnasta. Myös internet tarjoaa monenlaisia sivuja oman uskonelämän tueksi. Tärkeintä on se, että uskaltaa rohkeasti kysellä ja etsiä.

Tiedon etsinnän voi aloittaa täältä:

Seurakunnan jäsenyyttä voi pohtia vaikkapa tämän linkin avulla: