Lähetys -ja avustustyö

Lähetystyö on evankeliumin välittämistä kaikkialle maailmaan, kaikille ihmisille. Lähetystyö pitää sisällään myös palvelutehtävän: ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen, oikeudenmukaisuuden puolustamisen ja aineellisen hyvän jakamisen. Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste -ja lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20).

Diakonia on kristilliseen lähimmäisrakkauteen perustuvaa palvelu -ja auttamistyötä. Diakonit ovat seurakunnan työntekijöitä, jonka työhön kuuluu sielunhoitoa, taloudellisen avun jakamista, milenterveystyötä, kriisiavun antamista ja vanhustyötä.

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri
maija.kauppinen(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala
Diakonian viranhaltija, Juko ry:n luottamusmies
sirpa.pusila(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala
Diakonian viranhaltija
johanna.remes(at)evl.fi
Eerolantie 1
47400 Kausala