Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista sekä virkojen perustamisesta.

Kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu seuraavat henkilöt:

KIRKKOVALTUUSTO 2015 - 2018

Savelainen Hanna, puheenjohtaja p. 040 7253170

Alestalo Riitta, varapuheenjohtaja p. 05 3663721

Helminen Virve

Honko Niina

Ikonen Veikko

Kare Terhi

Luoma-aho Maria

Mikkola Taina

Mäntynen Timo

Nikula Juha

Nordman Jari

Pasila Olli

Pekkola-Virtanen Minna

Pethman Raili

Ristola Juhani

Saarelma Markku

Salonen Irmeli

Similä Pauli

Vaalgamaa Kari

Kirkkolain 9 luku Kirkkovaltuusto

1 § Päätösvalta ja sen siirtäminen

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää

1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;

2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai

3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.