KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantaina 8. lokakuuta 2018 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Osa-aikaisen työsuhteen muuttaminen

6. Sähkösopimuksen siirto

7. Heinlahden leirikeskuksen palovaroitinjärjestelmän uusiminen

8. Investointisuunnitelman 2018 muuttaminen

9. Lausunto alistussäännösten purkamista pohtineen työryhmän mietinnöstä

10. Jumalanpalvelussuunnitelma lokakuu 2018 – tammikuu 2019

11. Toimintasuunnitelma lokakuu 2018 – tammikuu 2019

12. Koulutussuunnitelma vuodelle 2019

13. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 valmistelu

14. Muut asiat

15. Aloitteet

16. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

17. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus